Fra stølsgrend til hytteby - Innlandet fylkeskommune

Fra stølsgrend til hytteby

Hvordan ivareta en hensynsfull arealforvaltning og samtidig legge til rette for hytter?

Bylivkonferansen 2022 har fokus på fritidsbebyggelse.Det er ett av spørsmålene som blir stilt på årets bylivkonferanse på Beitostølen. Konferansen arrangeres 24.–25. oktober, men du kan melde deg på allerede nå.

Hvordan er framtidas steder?

Bylivkonferansen 2022 skal utforske hvordan planverktøy, strategier for stedsutvikling og innbyggerinvolvering kan være løsninger for framtidas fritidsbebyggelse. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen vil åpne konferansen.

Konferansen vil presentere eksempler på hvordan arkitektur kan utfordre ideene våre om hva en hytte er, og hvordan vi kan tilrettelegge for et mangfoldig hyttetilbud som også forvalter naturen på en klok måte.

Hvem bør dra på konferansen?

Konferansen er relevant for planleggere, grunneiere, utbyggere, eiendomsutviklere, politikere, naturforvaltere, arkitekter, landskapsarkitekter og alle andre som jobber med eller interesserer seg for stedsutvikling.

Les mer om konferansen og meld deg på!

Til toppen