Folkehelseprogrammet under korona-epidemien - Innlandet fylkeskommune

Folkehelseprogrammet under korona-epidemien

Det siste året har bydd på utfordring for flere av tiltakene i Program for folkehelsearbeid i kommunene(folkehelseprogrammet), men de har alle vært kreative og funnet gode løsninger for å fortsette sitt arbeid.

Flere farger Toten - Gjøvik er et av tiltakene som har hatt det utfordrende da de normalt sett samler barn og unge fra de tre kommunene Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik. Flere farge Toten - Gjøvik - Klikk for stort bildeFlere farge Toten - Gjøvik https://www.facebook.com/flerefargertotengjovik/

Hva er Flere farger Toten - Gjøvik?

Flere farger Toten - Gjøvik er et verksted- og scenekunstprosjekt innenfor sang, dans, skapende skriving og fortellinger for/av barn og unge, og er et av tiltakene i Program for folkehelsearbeid i kommunene i Innlandet.

Prosjektet legger spesiell vekt på å rekruttere deltagere med minoritetsbakgrunn/ flyktningbakgrunn, samt andre barn og unge som av forskjellige grunner trenger ekstra tilrettelegging for å komme i gang med fritidsaktiviteter. Flere farger Toten - Gjøvik har hatt store forestillinger med første i 2018, og ser frem til bedre tider og nok en gang kunne samle innbyggere på en stor scene.

"Detti er heme"

For å kunne opprettholde et minimum av aktivitet blant barn og unge på tvers av kommunegrensene har Flere farger Toten - Gjøvik laget en musikkvideo der barn og unge deltar som sangere og dansere. "Detti er heme" er en sang av Torbjørn Dyrud fra Kapp som handler om at alle trenger å høre til og ha en plass å kalle «heme». Planen til tiltaket er å bruke denne musikkvideoen i arbeid med identitet og tilhørighet blant innbyggere i alle aldre. I prosessen med innspillingen har tiltaket klart å opprettholde kontakt med tidligere deltagere, samt etablert kontakt med nye deltagere i prosjektet. Tiltaket håper også å nå nye deltagere med musikkvideoen.

 

"Detti er heme", en sang av Torbjørn Dyrud fra Kapp, og de som synger i filmen er barn og unge som hører til på Gjøvik og Toten.

Til toppen