Folkehelseprofil for Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Folkehelseprofil for Innlandet

Folkehelseprofilene 2020 for fylkene er nå tilgjengelig. Tema er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Familie på sykkeltur i Lillehammer - Klikk for stort bilde Kirsti Hovde Tall i Norgeshelsa statistikkbank er grunnlaget for profilene, og er oppdatert bakover i tid med den nye fylkesinndelingen som gjelder fra 1. januar 2020.

Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler 2020 ble publisert tidligere i mars.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn

Tema for folkehelseprofilene i 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Det betyr samfunn som er preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

FN er tydelig på at sosiale forhold er en viktig del av bærekraftsmålene, sammen med de to andre dimensjonene miljø og økonomi. 

Noen trekk ved fylkets folkehelse

I forbindelse med årets folkehelseprofiler er det utarbeidet tre ny indikatorer som berører sosial bærekraft i kommunene. Disse er trygt nærmiljø, bra kollektivtilbud og anmeldte voldstilfeller.

For Innlandet ser man at 89 % opplever det som trygt å ferdes i nærområdet der man bor, mot 87 % i Norge. 57 % svarer at de opplever kollektivtilbudet som bra, mot 62 % i Norge. Begge disse tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelser.

Anmeldte lovbrudd i kategorien vold og mishandling (ikke seksuallovbrudd) ligger på 5,3 per 1000 for Innlandet, og 6,9 per 1000 i Norge.  

Hent folkehelseprofil for kommuner og fylke

På folkehelseinsituttet sine sider kan du laste ned folkehelseprofil for kommuner og fylke. 

På FHI sine sider kan du og lese mer om sosialt bærekraftige lokalsamfunn. 

Til toppen