Flere inn i arbeidslivet - Innlandet fylkeskommune

Flere inn i arbeidslivet

Hvordan skal vi få et inkluderende og likestilt arbeidsliv i Innlandet?

40 personer deltok på seminaret. Fylkespolitiker Anne Thoresen er helt til venstre i bildet. - Klikk for stort bilde40 personer deltok på seminaret. Fylkespolitiker Anne Thoresen er helt til venstre i bildet. Inger Stubsjøen Det var temaet for et seminar med 40 deltakere fra blant annet Nav, Høgskolen i Innlandet, NHO, arbeidsinkluderingsbedrifter og fylkeskommunen.

Likestilt arbeidsliv

Blant annet informerte Agder kommune om hvordan de har jobbet med Likestilt arbeidsliv. Dette er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som ønsker å jobbe målrettet med likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Ordningen eies av Agder fylkeskommune.

Fylkespolitiker Anne Thoresen (Ap) synes denne ordningen er veldig interessant.

- Likestilt arbeidsliv gir oss muligheter, vi må ikke la denne sjansen gå fra oss, sa hun og la til:

- Nå har vi fått ny kunnskap om utfordringer i Innlandet når det gjelder utenforskap, men vi har også fått høre om gode eksempler fra Nav og Ikea. Jeg tror næringslivet nå bare venter på gode og funksjonelle verktøy for å inkludere flere inn i arbeidslivet, for de trenger arbeidskraft.

Regional plan for inkludering

Thoresen er leder av styringsgruppa for Regional plan for det inkluderende Innlandet.

Seminaret er en oppfølging av handlingsprogrammet for den nye regionale planen.

Utkast til Regional plan for det inkluderende Innlandet med handlingsprogram er ute på høring med frist 15. oktober.

Denne planen skal bidra til et inkluderende arbeidsliv og til å utjevne sosiale og økonomiske ulikheter.

Planen skal vedtas i fylkestinget i februar 2023.

Les mer om Regional plan for det inkluderende Innlandet

Fra venstre Liv Flaten fra Nav Agder, Patricia Hartmann, prosjektleder for Likestilt arbeidsliv i Agder fylkeskommune  og Goro Ree-Lindstad, leder for Likestillingssenteret . - Klikk for stort bildeFra venstre Liv Flaten fra Nav Agder, Patricia Hartmann, prosjektleder for Likestilt arbeidsliv i Agder fylkeskommune og Goro Ree-Lindstad, leder for Likestillingssenteret . Inger Stubsjøen

Daglig leder i Bragd kompetanse og utvikling Thomas Frydenlund  - Klikk for stort bildeDaglig leder i Bragd kompetanse og utvikling Thomas Frydenlund Inger Stubsjøen

Til toppen