Befolkningsundersøkelse om livskvalitet - Innlandet fylkeskommune

Befolkningsundersøkelse om livskvalitet

Den 7. oktober i år ble Norges første befolkningsundersøkelse om livskvalitet lansert.  

Klikk for stort bildeKunnskap om hvordan befolkningen i Norge har det og hva som påvirker folks opplevelse av å leve gode liv, kan brukes til å tilrettelegge for en samfunnsutvikling som fremmer livskvalitet og god psykisk helse. 

I mars ble det for første gang gjennomført en egen befolkningsundersøkelse om livskvalitet i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført av SSB på oppdrag fra Helsedirektoratet, i samarbeid med Bufdir.

Resultatene fra undersøkelsen som presenteres vil gi kunnskap om hvordan mennesker i Norge har det og opplever sine liv i 2020. Dette er også den første av SSBs nasjonale undersøkelser som sammenligner levekårene til lhbtq-personer med levekårene til heterofile. Resultatene er samlet i en egen rapport fra SSB.  

Innlandet fylkeskommune deltok i en panelsamtale på lanseringen for å si noe om fylkeskommunenes nytte og erfaring med måling av livskvalitet. Hedmark fylkeskommune brukte spørsmålene om livskvalitet i sin spørreundersøkelse om nærmiljø og livskvalitet i 2019. Det samme gjorde flere fylker, og disse resultatene er samlet i en egen rapport fra folkehelseinstituttet. 

Til toppen