Bedre kunnskap om kompetanse i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Bedre kunnskap om kompetanse i Innlandet

Hvilke utfordringer og muligheter har vi i Innlandet på kompetansefeltet? Det er nå blitt lettere å finne ut.

Behov for mer etter- og videreutdanning, er et av temaene som kan belyse fylkenes utfordringer og muligheter innenfor kompetansefeltet. - Klikk for stort bildeBehov for mer etter- og videreutdanning, er et av temaene som kan belyse fylkenes utfordringer og muligheter innenfor kompetansefeltet. Mostphotos Trøndelag fylkeskommune har ledet et arbeid der Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark også har vært involvert.

Målet med samarbeidet har vært å utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag for en mer treffsikker regional kompetansepolitikk.

Kunnskapsgrunnlaget inneholder et sett med indikatorer som skal gi fylkene en omforent beskrivelse av tilstanden, utfordringene og mulighetene innenfor kompetansefeltet i de enkelte fylkene.

Alle fylkeskommunene skal bruke indikatorsettet.

Regionale særtrekk

Indikatorsettet er ikke utfyllende, men er et felles utgangspunkt for fylkenes analyser av utfordringer og muligheter innenfor kompetanseområdet.

I tillegg må hvert enkelt fylke utarbeide regionale indikatorer og analyser som er tilpasset egne behov og regionale særtrekk.

Fem temaer

Når det gjelder indikatorene som er felles, er det valgt ut 30 indikatorer fordelt på fem temaer.

Temaene er

  • arbeidsstyrken
  • arbeidsmarked
  • tilgang på formell kompetanse
  • behov for mer etter- og videreutdanning
  • svak tilknytning til arbeidslivet

Et eksempel på en indikator som blir brukt innenfor temaet «arbeidsstyrken» er «andel sysselsatte med videregående som høyeste utdanningsnivå».

Kompetansepolitikk

Fylkeskommunene har blant annet ansvaret for videregående opplæring, karriereveiledning og høyere yrkesfaglig utdanning. De har også forpliktet seg til å ta helhetlig ansvar for den regionale kompetansepolitikken.

Tanken bak arbeidet med et felles indikatorsett, er blant annet at et oppdatert og relevant kunnskapsgrunnlag om kompetansebehov er en forutsetning for en treffsikker kompetansepolitikk.

Det er også behov for et mer systematisk samarbeid og læring om regional kompetansepolitikk mellom fylker og mellom nasjonalt og regionalt nivå.

Kunnskapsgrunnlaget

Regionale kompetanseindikatorer - rapport (PDF, 5 MB)

Regionale kompetanseindikatorer - kortversjon (PDF, 482 kB)

Kompetanse

  • er evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner
  • inkluderer våre kunnskaper, ferdigheter og holdninger og hvordan vi bruker dem sammen
  • er mer enn bare formell utdanning og inkluderer også realkompetanse som utvikles gjennom uformell læring gjennom for eksempel å utføre arbeidsoppgaver
Til toppen