Om Innlandsstrategien - Innlandet fylkeskommune

Om Innlandsstrategien

Innlandsstrategien skal bestemme Innlandets satsinger de neste fire årene.

Hva skal Innlandet satse på?

Regional planstrategi (Innlandsstrategien) er et viktig utviklingsverktøy for å bestemme regionale satsninger, og skal lede fram til hvilke regionale planer som skal utarbeides.Innlandstrategien vil være politikernes mål for Innlandet, hvor kunnskapsgrunnlaget er første del. Det skal bidra til å etablere en felles oppfatning av Innlandets utfordringer og muligheter. Vi må vite hvor vi står, før vi sier noe om hva vi vil, og så til slutt hva vi skal gjøre.

Fire satsingsområder

Innlandsstrategien har fire prioriterte satsingsområder i neste fireårsperiode. Hva skal vi satse på innen disse fire områdene?

Innbyggere

Det skal være godt å bo, leve, jobbe og utdanne seg i Innlandet. Vi ønsker at flere skal flytte hit og tilbringe tid i fylket vårt.

Innovasjon

Vi har vilje til utvikling, og skal alltid lete etter bedre løsninger. Innovasjon, både i offentlig og privat sektor, skaper nye arbeidsplasser

Inkludering

Vi skal bygge det inkluderende Innlandet og feire mangfoldet. Det skal skje aktivt gjennom universell utforming og god integrering.

Infrastruktur

Vi må sikre mobilitet og tilgjengelighet i et vidstrakt fylke. Derfor investerer vi i veg, kollektivtrafikk og digital infrastruktur.

Hva inneholder en planstrategi?

En regional planstrategi skal vurdere langsiktige utviklingsmuligheter. Den skal ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.

Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet.

Du kan si din mening

I det videre arbeidet med Innlandsstrategien blir bred involvering og innspill viktig. Involvering av innlandssamfunnet vil skje gjennom regionale møter som er åpne for alle som er interessert i utviklingen av Innlandet. Disse møtene er spesielt relevant for ansatte i kommuner, frivillige organisasjoner samt regionale aktører. I tillegg blir det en høringskonferanse når strategien er ute på høring.

Høringsdokumentene

Til toppen