Høringsinnspill så langt - Innlandet fylkeskommune

Høringsinnspill så langt

Innlandsstrategien er ute på høring til 30. april - ny frist er 26. juni. Her kan du se innspillene som kom inn i forbindelse med de regionale konferansene i vinter.

Klikk for stort bilde VRI Innlandet Innlandstrategien er en regional planstrategi som sier noe om hvordan vi ønsker at Innlandet skal utvikle seg de nærmeste årene.

I forkant av at planen ble sendt ut på høring ble det gjort et omfattende arbeid for å inkludere aktører i Innlandet slik at de kunne komme med sine innspill. Både kommuner, næringsliv, organisasjoner og privatpersoner har bidratt.

Regionale konferanser

I begynnelsen av januar ble det arrangert tre store regionale konferanser i Elverum, Otta og Gjøvik med til sammen 250 deltakere. Fra disse konferansene alene, kom det over 1500 innspill.

Alle disse innspillene er dokumentert og tatt med i grunnlaget for høringsdokumentet.

Innlandsstrategien skal behandles i fylkestinget i juni.

Les innspillene

Her kan du se innspillene som kom inn i forbindelse med de tre regionale konferansene:

Alle disse innspillene er dokumentert og forsøkt ivaretatt i høringsdokumentet. De vil også bli med videre i arbeidet fram til endelig planforslag.

Avlyst høringskonferanse

Etter planen skulle det gjennomføres en høringskonferanse om Innlandsstrategien 11. mars, men denne ble avlyst som ett av flere forebyggende tiltak mot koronasmitte.

Fylkesordfører har laget en video av presentasjonen han hadde planlagt å holde på høringskonferansen:

Last ned Even Aleksander Hagens presentasjon uten video (PDF, 3 MB)

Fylkeskommunen vil legge ut informasjon på nettsiden. Vi vil også stille opp på forespørsel for å kunne bidra underveis i høringsperioden.

Høringsdokumentene

Til toppen