Dialog om Innlandsstrategien - Innlandet fylkeskommune

Dialog om Innlandsstrategien

Høringskonferansen om Innlandsstrategien onsdag 11. mars klokka 13 på Scandic Hafjell i Øyer er avlyst!

Klikk for stort bildeFylkeskommunen inviterer til høringskonferanse i forbindelse med at forslaget til Regional planstrategi - Innlandsstrategien - skal ut på høring.

Regionale planer tar opp samfunnsutfordringer som må løses gjennom et bredt og forpliktende samarbeid mellom ulike aktører.

Den regionale planstrategien er ikke et eget plandokument, men en strategi for hvordan det skal planlegges for en ønsket utvikling for Innlandet de nærmeste årene. Strategien skal altså peke ut hvilke typer planer Innlandet har størst behov for nå, for å møte framtidas utfordringer og muligheter.

Høringskonferanse 11. mars

Fylkesutvalget behandler høringsutkastet til "Innlandsstrategien - forslag til regional planstrategi for Innlandet 2020-24" i sitt møte tirsdag 3. mars. Deretter vil det endelige høringsdokumentet og fylkesutvalgets vedtak bli sendt til høring og offentlig ettersyn i 8 uker. 

I den forbindelse inviteres det til høringskonferanse onsdag 11. mars på Scandic Hafjell i Øyer fra klokka 13.00 til 15.45.

Det er ingen forhåndspåmelding, du kan bare møte opp.

Se program (PDF, 143 kB)

Dialog med Innlandssamfunnet

Klikk for stort bildeMålet med høringskonferansen er å skape oppmerksomhet og engasjement i høringsperioden gjennom dialog med ulike aktører i hele Innlandet.

Her vil planforslaget bli presentert og regionale aktører utfordret til å beskrive hvilke utfordringer og muligheter de ser som de viktigste de kommende årene. Her blir det anledning til å gi innspill til det videre arbeidet.

Innlandsstrategien er planlagt vedtatt av fylkestinget i juni.

Les mer

Høringsdokumentene​​​​​​​

Til toppen