Folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland 2018

I 2018 ble det på ny gjennomført en stor folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland. Den forrige undersøkelsen ble gjennomført i 2014.

Rapport fra undersøkelsen

Rapporten fra undersøkelsen som ble gjennomført i 2018 finner du på nettsidene til Østlandsforskning:

Folkehelse og levekår i Oppland – resultater fra undersøkelsen i 2018 

Østlandsforskning har hatt oppdraget med å gjennomføre undersøkelsen og analysere resultatene. 

6000 svar

6000 opplendinger svarte på undersøkelsen. Analyser på bakgrunn av kjønn, alder og inntekt i kobling mot ulike helse- og påvirkningsfaktorer har gitt oss oppdatert lokal kunnskap om blant annet sosiale helseforskjeller.

Målet med undersøkelsen

Målet med en slik undersøkelse er å få ny og oppdatert informasjon om folkehelsen blant opplendingene, og bruke kunnskapen i det videre folkehelsearbeidet.