Folkehelse og levekår i Oppland 2014

På vegne av Oppland fylkeskommune gjennomførte Østlandsforskning en spørreundersøkelse om folkehelse og levekår i Oppland i 2014. Undersøkelsen ble gjennomført i 23 av 26 kommuner i Oppland.

8000 svar

I underkant av 22 000 opplendinger ble invitert til å bidra i undersøkelsen, og i underkant av 8000 (36 prosent) besvarte et omfattende spørreskjema (200 variabler).

Målet med undersøkelsen

Bakgrunnen for undersøkelsen var at Oppland fylkeskommune ønsket å få mer kunnskap om hvordan det var å leve og bo i Oppland.

Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og fritidsmuligheter er viktige faktorer for folkehelsa, og alle disse temaene ble tatt opp i undersøkelsen.

Rapporter fra undersøkelsen

Folkehelse og levekår i Oppland 2014 – Resultater på fylkesnivå (PDF, 3 MB)

Rapporter fra regionene