Hva er folkehelse? - Innlandet fylkeskommune

Hva er folkehelse?

Folkehelse

Folkehelse brukes for å beskrive befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen.

En vanlig definisjon på folkehelsearbeid er:
Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel,
forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler,
og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Til toppen