Folkehelseundersøkelsen 2023

I vår gjennomfører Innlandet fylkeskommune en folkehelseundersøkelse i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Undersøkelsen starter 10. mai og vil være tilgjengelig i tre uker.

Hvem kan delta?

Deltakerne blir trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret. Alle personer som er 18 år eller eldre og har bostedsadresse i Innlandet kan bli plukket ut til å delta.

Hvis du blir plukket ut, får du en SMS eller e-post med invitasjon til å svare. Hvis du ikke har registrert telefonnummer eller e-post hos Digitaliseringsdirektoratet, får du undersøkelsen i posten.

Lenken du klikker på for å svare på undersøkelsen, er unik for deg. Dermed trenger du ikke å logge deg på med verken BankID eller andre løsninger.

Hvordan behandler vi opplysningene?

Det er strengt regulert hvem som får tilgang til opplysningene du gir. Alle opplysningene blir behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Resultatene blir presentert på gruppenivå og aldri på individnivå.

Dette betyr at ingen vil kunne se hva du har svart i undersøkelsen og koble det til deg.

Les mer om personvern hos FHI

Hvorfor gjør vi dette?

Denne undersøkelsen gir ny og lokal kunnskap om hvordan du som innbygger selv opplever egen livskvalitet, trivsel og helse. Dette er informasjon som fylkeskommunen og kommunene kan bruke for å gjøre din hverdag bedre.

Informasjonen blir delt med politikere og ansatte i kommunen for å gi innbyggerne bedre og mer relevante tjenester.

Frivillig å delta

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men jo flere som deltar, jo bedre blir resultatene.

Skulle du ombestemme deg etter at du har svart på undersøkelsen, kan du kontakte prosjektleder i FHI, Thomas Sevenius Nilsen.

Les mer om sletting av helseopplysninger hos FHI

Gavekort

Alle som svarer på undersøkelsen, er med i trekningen av gavekort. Ti tilfeldige vinnere får gavekort på 2500 kroner. 

Vinnerne blir kontaktet av Innlandet fylkeskommune.

Se spørreskjemaet

På nettsidene til FHI kan du se hvordan spørreskjemaet ser ut og hvilke spørsmål vi stiller.

Spørreskjema FHI

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om undersøkelsen som du ikke finner svar på her, kan du ringe oss på hverdager mellom klokka 10 og 18 fra mandag 8. til fredag 26. mai.
Telefonnummeret er 61 28 73 14.

Du kan også kontakte oss på e-post: folkehelse@innlandetfylke.no