Folkehelseundersøkelsen 2023

I vår gjennomførte Innlandet fylkeskommune en folkehelseundersøkelse i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

26. september presenterer vi resultatene fra undersøkelsen.

Alle som ønsker kan delta.

Tid: 9-11

Sted: Teams 

Program:

  • velkommen og hvorfor folkehelseundersøkelse i Innlandet 2023 v/Aud Hove fylkesordfører i Innlandet
  • presentasjon av hovedfunn i folkehelseundersøkelsen i Innlandet 2023 v/Marit Knapstad seniorforsker Folkehelseinstituttet
  • presentasjon av hovedfunn knyttet til livskvalitet i Innlandet v/Ragnhild Bang Nes seniorforsker Folkehelseinstituttet
  • viktige funn og bruk av data i kommunene v/ Sissel Bergaust, kommuneoverlege Ringsaker kommune
  • viktige funn og bruk av data i fylkeskommunen v/Ingeborg Lunde, seniorrådgiver Innlandet fylkeskommune
  • spørsmål og refleksjoner rundt folkehelseundersøkelsen i Innlandet 2023

Har du allerede nå spørsmål eller refleksjoner rundt folkehelseundersøkelsen i Innlandet 2023 som du ønsker at vi løfter – send det på e-post til Ingeborg Lunde

Mer om folkehelseundersøkelsene i fylkene

Spørreskjemaet som ble benyttet i Innlandet

Du trenger ikke å melde deg på.

Bli med i møtet

Slik gjennomførte vi undersøkelsen

Deltakerne ble trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret. Alle personer som er 18 år eller eldre og har bostedsadresse i Innlandet kunne bli plukket ut til å delta.

De som ble plukket ut, fikk en SMS eller e-post med invitasjon til å svare. Hvis vedkommende ikke har registrert telefonnummer eller e-post hos Digitaliseringsdirektoratet, ble undersøkelsen sendt i posten.

Alle som ble plukket ut fikk tilsendt en lenke som var unik for hver enkelt. De trengte dermed ikke å logge seg inn med verken BankID eller andre løsninger.

Hvordan behandler vi opplysningene?

Det er strengt regulert hvem som får tilgang til opplysningene du har gitt. Alle opplysningene blir behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Resultatene blir presentert på gruppenivå og aldri på individnivå.

Dette betyr at ingen vil kunne se hva du har svart i undersøkelsen og koble det til deg.

Les mer om personvern hos FHI

Hvorfor gjør vi dette?

Denne undersøkelsen gir ny og lokal kunnskap om hvordan du som innbygger selv opplever egen livskvalitet, trivsel og helse. Dette er informasjon som fylkeskommunen og kommunene kan bruke for å gjøre din hverdag bedre.

Informasjonen blir delt med politikere og ansatte i kommunen for å gi innbyggerne bedre og mer relevante tjenester.

Frivillig å delta

Det var frivillig å delta i undersøkelsen, men jo flere som deltar, jo bedre blir resultatene.

Skulle du ombestemme deg etter at du har svart på undersøkelsen, kan du kontakte prosjektleder i FHI, Thomas Sevenius Nilsen.

Les mer om sletting av helseopplysninger hos FHI

Gavekort

Alle som svarte på undersøkelsen, var med i trekningen av gavekort. Ti tilfeldige vinnere fikk gavekort på 2500 kroner. 

Vinnerne har blitt kontaktet av Innlandet fylkeskommune.

Se spørreskjemaet

På nettsidene til FHI kan du se hvordan spørreskjemaet så ut og hvilke spørsmål vi stilte.

Spørreskjema FHI