Reiseliv - Innlandet fylkeskommune

Reiseliv

Vi skal bidra til økt verdiskaping innen næringene som omfatter reiseliv, opplevelser og fritidsboliger. 

Støtteordning for reiselivs- og opplevelsesnæringene 

Innlandet trenger flere natur- og kulturbaserte opplevelser eller forbedringer/fornyinger av produkter som allerede finnes. Nå kan destinasjoner, kommuner eller andre samarbeidende nettverk og organisasjoner søke om tilskudd til slike tiltak, se mer informasjon her

Konkrete tiltak med potensial i flere markeder vil bli prioritert. Analyse og kartlegging bør allerede være gjennomført og ligge til grunn for søknaden. 

Søknader sendes via den elektroniske søknadsportalen regionalforvaltning.no

Søknadsfrist 30.04.2020. 

Spørsmål til ordningen kan rettes til: Liv Snartland Wilson eller Liv Bjerke (se under).

Unik merkevare

Reiselivet har stor betydning som distriktsnæring. Aktivitet i reiselivet gir økt sysselsetting. Innlandets reiseliv har flere av Norges sterkeste merkevarer. Et stort potensial ligger i å utvikle attraksjonskraft i nye sesonger, og få flere internasjonale gjester hit. Opplevelsesnæringene kan nå ut til betalingsvillige markeder med unike opplevelser, og ved å ta i bruk ny teknologi.

Største hyttefylke

Innlandet er Norges største hyttefylke. Hver femte fritidsbolig i Norge ligger i Innlandet. Hytteeierne er viktige ambassadører. Fritidsboligene gir ringvirkninger innenfor varehandel og bygg/anlegg.

For at opplevelsesnæringene skal være attraktive på lengre sikt er det viktig at lønnsomheten økes uten at det går på bekostning av natur, kultur, miljø og lokalsamfunn. 

God tilgjengelighet

Innlandet har god infrastruktur, god bredbåndsdekning, gode transportløsninger og god fysisk tilgjengelighet, og store miljøer som jobber kunnskapsbasert med innovasjon og utvikling.

 

Til toppen