Reiseliv

Vi skal bidra til økt verdiskaping innen næringene som omfatter reiseliv, opplevelser og fritidsboliger. 

Unik merkevare

Reiselivet har stor betydning som distriktsnæring. Aktivitet i reiselivet gir økt sysselsetting. Innlandets reiseliv har flere av Norges sterkeste merkevarer. Et stort potensial ligger i å utvikle attraksjonskraft i nye sesonger, og få flere internasjonale gjester hit. Opplevelsesnæringene kan nå ut til betalingsvillige markeder med unike opplevelser, og ved å ta i bruk ny teknologi.

Største hyttefylke

Innlandet er Norges største hyttefylke. Hver femte fritidsbolig i Norge ligger i Innlandet. Hytteeierne er viktige ambassadører. Fritidsboligene gir ringvirkninger innenfor varehandel og bygg/anlegg.

For at opplevelsesnæringene skal være attraktive på lengre sikt er det viktig at lønnsomheten økes uten at det går på bekostning av natur, kultur, miljø og lokalsamfunn. 

God tilgjengelighet

Innlandet har god infrastruktur, god bredbåndsdekning, gode transportløsninger og god fysisk tilgjengelighet, og store miljøer som jobber kunnskapsbasert med innovasjon og utvikling.

Tilskuddsordninger

Ordninger der det kan søkes om tilskudd vil bli offentliggjort etter hvert .

Til toppen