Vil ha batterifabrikk med 2 000 arbeidsplasser til Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Vil ha batterifabrikk med 2 000 arbeidsplasser til Innlandet

Åtte steder i Innlandet ønsker å være med i konkurransen om å bli det foretrukne alternativet for batterisatsingen til Panasonic, Equinor og Hydro.

Flere steder i Innlandet ønsker å etablere en batterifabrikk for elbiler, som kan gi opptil 2 000 arbeidsplasser. - Klikk for stort bildeFlere steder i Innlandet ønsker å etablere en batterifabrikk for elbiler, som kan gi opptil 2 000 arbeidsplasser. Illustrasjonsbilde Joint Battery Initiative er et strategisk samarbeid mellom elektronikkgiganten Panasonic, Equinor og Hydro der målet er å etablere en «grønn» produksjon av lithium-ion-batterier i Norge innen 2025. Batterifabrikken vil ha en investeringsramme på 20-30 milliarder kroner, og kan få opptil 2 000 ansatte.

Asiatiske produsenter har fram til nå hatt mer enn 90 prosent av den globale produksjonen av batterier til elbiler, men EU og den europeiske bilindustrien vil at batteriene i større grad skal produseres i Europa, basert på fornybar kraft fri for CO2-utslipp.

Åtte alternativer i Innlandet

Etablering og drift av et anlegg for batteriproduksjon krever tilgang til kraft og vann til kjøling og et befolkningsgrunnlag som kan sikre tilgang på om lag 2 000 faglærte operatører og personell med høyskole/universitetsutdanning. De åtte stedene i Innlandet som samarbeidspartnerne mener egner seg, er:

  • Åkrestrømmen i Rendalen
  • Grundsetmoen i Elverum
  • Heggvin i Hamar
  • Hasvoldseter i Søndre Land
  • Bjugstadmarka i Gjøvik
  • Krabyskogen i Østre Toten
  • Granerud i Nord-Odal
  • Slomarka i Sør-Odal

– Innlandet er meget godt egnet for å huse industri innen batteriproduksjon, sier Per-Gunnar Sveen, utvalgsleder for næring i Innlandet fylkeskommune. - Klikk for stort bilde– Innlandet er meget godt egnet for å huse industri innen batteriproduksjon, sier Per-Gunnar Sveen, utvalgsleder for næring i Innlandet fylkeskommune. Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune Samarbeidspartnerne har ikke rangert alternativene i sitt innspill til Joint Battery Initiative. I tillegg jobber flere kommuner i Innlandet med selvstendige initiativ for etablering av en batterifabrikk.

Innlandet godt egnet

– Innlandet er meget godt egnet for å huse industri innen batteriproduksjon. Vi kan by på store tilrettelagte areal, god vann- og strømforsyning og tilgang på arbeidskraft og kompetansemiljøer, sier Per-Gunnar Sveen, leder for hovedutvalg for næring.

Joint Battery Initiative tar i første omgang sikte på å sile ut 10-15 alternativer fra de over 100 forslagene som har kommet inn fra hele landet. Deretter skal tre konkurransedyktige kandidater velges ut før sommeren 2021.

Stor interesse fra utlandet

– Det er stor interesse fra utlandet for å etablere seg i Norge, sier Jørn Fallet Kristensen i Invest in Norway, region Innlandet. - Klikk for stort bilde– Det er stor interesse fra utlandet for å etablere seg i Norge, sier Jørn Fallet Kristensen i Invest in Norway, region Innlandet. Privat – Vi vet blant annet at mange asiatiske batteriprodusenter er på jakt etter egnede områder for å etablere batteriproduksjon i Europa. I konkurransen med andre regioner og land om å tiltrekke seg ny grønn industri er det helt nødvendig at regioner og kommuner kan tilby ferdig regulerte industriområder med tilgang på grønn kraft og infrastruktur, sier Jørn Fallet Kristensen i Invest in Norway, region Innlandet.

– Vi ser på dette som starten på et kontinuerlig arbeid med å ha konkurransedyktige og attraktive næringsarealer tilgjengelige i Innlandet, og ett av tiltakene vi kommer til å gjøre, er å opprette en dialog mellom de forskjellige regionrådene og Innovasjon Norge.

Samarbeid med Bellona

Eidsiva Energi lanserte allerede i 2018 en mulighetsstudie for storskala batteriproduksjon i Innlandet sammen med Bellona. Dette la grunnlaget for kunnskapsklyngen Innlandet Battery Initiative - bestående av Eidsiva, Sintef Manufacturing, Innlandet fylkeskommune, NTNU Gjøvik, Intek, Laje og Innovasjon Norge Innlandet.

– Kombinasjonen av industrielle kunnskapsklynger og god tilgang på tilstrekkelig kraft gjør Innlandet til et egnet sted for batteriproduksjon, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi. - Klikk for stort bilde– Kombinasjonen av industrielle kunnskapsklynger og god tilgang på tilstrekkelig kraft gjør Innlandet til et egnet sted for batteriproduksjon, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi. Eidsiva Energi – Sammen med Hafslund Eco og BEBA gjennomfører vi nå en felles kommersiell kartlegging og industriell utredning for storskala batteriproduksjon i hele vårt forsyningsområde på Østlandet. Målet vårt er å legge til rette for aktører som vil etablere storskala batteriproduksjon basert på fornybar vannkraft, forteller konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi.

– Kombinasjonen av industrielle kunnskapsklynger og god tilgang på tilstrekkelig kraft gjør Innlandet til et egnet sted for batteriproduksjon, sier Andresen, og får støtte av Per-Gunnar Sveen:

– Innlandet er ikke alene på arenaen, men vi har gode kandidater og ønsker satsingen til Innlandet. Det blir spennende å følge den videre prosessen med lokalisering av battericelleproduksjon.

Til toppen