Vedtok BIO-midler til 12 bedrifter - Innlandet fylkeskommune

Vedtok BIO-midler til 12 bedrifter

12 bedrifter får til sammen nesten 9 millioner kroner i støtte til bedriftsintern opplæring. Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Klikk for stort bilde Mostphotos 110 bedrifter har søkt om midler til bedriftsintern opplæring (BIO-midler).

Alle søknader over 500 000 kroner behandles politisk. 25 av søknadene var over grensen og ble behandlet i fylkesutvalgets møte tirsdag.

Av de 25 søkerne er det disse 12 som får midler:

BIO-midler juni 2020
Søker Region Tildeling
Bokhandeln Kafé Nord-Gudbrandsdal 300 000
Gausdal Bruvoll SA Lillehammerregionen 1 100 000
Koan Lillehammer AS Lillehammerregionen 268 000
Hamar Vandrerhjem Hamarregionen 551 000
Mapei AS Kongsvingerregionen 1 060 000
Glamox AS BU Production Kongsvingerregionen 966 000
7sterke Kongsvingerregionen 568 000
Opplandske Betongindustri AS Gjøvikregionen 525 000
NCE Raufoss Gjøvikregionen 1 440 000
Tokvam AS Gjøvikregionen 435 000
Trysilguidene Sør-Østerdal 516 000
Norse Metal Elverum AS Sør-Østerdal 1 000 000

Summen av støtte som ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget, er 8,729 millioner kroner.

Administrasjonen har fullmakt til å behandle alle søknader på inntil 500 000 kroner. De har behandlet 85 søknader. 33 av disse har fått midler, til sammen 5,284 millioner kroner.

Av det totale disponible beløpet til BIO-ordningen på 15,9 millioner kroner er 1,9 millioner kroner satt av til senere behandling. Dette er for å ha ekstra midler dersom koronapandemien vedvarer.

Hovedformålet med støtteordningen bedriftsintern opplæring er å styrke bedriftenes evne til omstilling, overlevelse og konkurranse gjennom å øke kompetansen til de ansatte.

Mer om BIO-midler i sakspapirene sak 153/20.

Til toppen