Støtter et nasjonalt mikronettsenter - Innlandet fylkeskommune

Støtter et nasjonalt mikronettsenter

Utvalg for næring er positive til etablering av et nasjonalt mikronettsenter på Evenstad i Stor-Elvdal.

Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande I første omgang skal regionrådet i Sør-Østerdal lede gjennomføringen av et forstudium for å avklare hvordan et slikt nasjonalt mikronettsenter kan organiseres og drives.

- Dette er en spennende sak, bokstavelig talt. Vi er med som fødselshjelper, vi skal bidra til å få prosjektet opp å gå, sa Per-Gunnar Sveen (Ap).

Han understrekte at fylkeskommunen ikke skal være involvert i finaniseringen av et hovedprosjekt. 

Lokal produksjon og lagring

Mikronett er mindre deler av strømnettet som har lokal produksjon og/eller lagring av energi. Mikronett kan også levere energi når strømnettet er nede.

Nasjonalt mikronettsenter ønsker å se på fornybar energiteknologi i et enda videre perspektiv. Noe av det de ønsker å se på er en større variasjon av lokale anlegg for energiproduksjon og energilagring i strømnettet for både større bygganlegg, som Campus Evenstad, og mindre anlegg, som gård eller enebolig.

Statsbygg har allerede investert i et mikronett på Evenstad, som kan bli kjernen i det nasjonale nettverket.

Nøytral part

Initiativet til Nasjonalt mikronettsenter kommer fra nasjonale aktører som allerede planlegger, bygger og utvikler mikronett, som Solcellespesialisten og Pixii. Høgskolen i Innlandet, Evenstad, Statsbygg og nettselskap støtter initiativet.

Aktørene ønsker at en nøytral part tar initiativet videre og finner ut hvordan senteret kan organiseres og drives.

Ønsker økt kunnskap

Formålet med et slikt senter er blant annet å få økt kunnskap om samspill mellom mikronett og øvrige nett og å utvikle erfaringer mellom eksisterende prosjekter.

Regionrådet i Sør-Østerdal har et vedtak om at kommunene i regionen skal være blant de mest energi- og klimabevisste kommunene i Norge. De håper opprettelsen av et nasjonalt mikronettsenter blant annet kan føre til flere kompetansearbeidsplasser i regionen.

Politisk behandling

Merete Furuberg (Sp) stilte spørsmål om Eidsiva Energi, der Innlandet fylkeskommune har eierinteresser, er involvert i prosjektet. Næringssjef Birgit Aasgaard Jenssen er ikke kjent med at de er koblet på.

Både Furuberg og Sveen ba om at Eidsiva blir kontaktet i forbindelse med prosjektet.

Utvalg for næring vedtok enstemmig at de er positive til å støtte forprosjektet med 250 000 kroner. Dette er 50 prosent av totalbudsjettet.

Det er fylkesutvalget som skal gjøre endelig vedtak i saken.

Sakspapirene om Nasjonalt mikronettsenter, sak 21/20

Til toppen