Stor interesse for grenseoverskridende samarbeid - Innlandet fylkeskommune

Stor interesse for grenseoverskridende samarbeid

Det har vært stor interesse for å samarbeide over grensen gjennom Interreg Sverige-Norge programmet. Ifølge statusrapporten for programmets gjennomføring i 2019 var 91 % av de statlige Interreg midlene for sju-års perioden (2014-2020) investert i ulike samarbeidsprosjekt.

Den 28. april vedtok fylkestinget å ta statusrapporten til orientering og at Innlandet fylkeskommune ser på deltakelsen i EUs territorielle program Interreg som et viktig bidrag i utfylling av samfunnsutvikler rollen i samarbeid med naboregionene Viken, Värmland, Dalarna og Västra-Götalandregionen.

Satsing på reiseliv

Interreg prosjektene har bidratt til å gi en positiv effekt knyttet til næringsutvikling og arbeidsplasser i grenseregionen.

Klikk for stort bildePer Gunnar Sveen Kirsti Hovde    -Det er samarbeid over grensen som er kjernen i dette programmet. Det har blant annet vært et godt samarbeid mellom «SITE» kommunene (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) for å støtte opp under reiselivssatsingen. Dette er et godt eksempel på hvor Interreg har vært viktig for å styrke satsingen på reiseliv i vår region, sier leder av utvalget for næring Per Gunnar Sveen.

-Det er viktig at vi i Innlandet greier å nyttiggjøre oss av de mulighetene som ligger i Interreg og få økt kraft med tanke på næringsutvikling og sysselsetting», vektlegger Sveen

Ringvirkningene er store

Når en ser på effekten av Innlandet fylkeskommunes finansielle bidrag gjennom denne programperioden sammenlignet med den samlede investeringen i prosjektene viser ringvirkningsanalysen at for hver krone fylkeskommunen bidrar med øker investeringsverdien med en faktor på 14.

Klikk for stort bildeBjørn Terje Andersen Per Holland   «I en tid der finansielle ressurser er en knapp faktor vil det være hensiktsmessig å løse felles problem, saker og behov i et samarbeid med partnere utover egne grenser. Slik sett er Interreg Sverige-Norge programmet et effektivt verktøy», sier leder av Interreg sekretariatet Bjørn Terje Andersen.

Statusrapport

Sekretariatet har utarbeidet en statusrapport for programmets gjennomføring i Indre Skandinavia 2019. Fylkestinget i Innlandet tok statusrapporten til orientering den 28.04.2020. Hele rapporten kan du lese her:

Statusrapport Interreg Sverige-Norge 2020 (PDF, 2 MB)

Tidligere evaluering av Sverige-Norge programmet

I 2015 ble det gjennomført en evaluering av Sverige-Norge programmets resultater og effekter for Hedmark. Evalueringsrapporten var utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune. I denne evalueringsrapporten ble det blant annet konkludert at Sverige-Norge programmet har høy produktivitet og høy effektivitet for Hedmark fylkeskommune. Rapportens samlede vurdering var dermed at fylkeskommunen har hatt god nytte ut av Sverige-Norge programmet. Her kan du lese hele rapporten:

Rapport Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement (PDF, 6 MB)

Til toppen