Inviterer til webinar om vekst og verdiskaping - Innlandet fylkeskommune

Inviterer til webinar om vekst og verdiskaping

Hvordan skal vi skape videre vekst og verdiskaping innen bioøkonomien? Det er temaet for et webinar torsdag 17. september.

Biovalley, NCE HEidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster inviterer til webinar om vekst og verdiskaping. - Klikk for stort bildeBiovalley, NCE HEidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster inviterer til webinar om vekst og verdiskaping. Innlandet fylkeskommune

Ulike rapporter peker på et stort potensial for vekst og verdiskaping innen bioøkonomien i årene framover. Innlandet ønsker å ta en sentral rolle i denne utviklingen og prege utviklingen av arbeidsplasser og bedrifter basert på våre naturressurser, våre tradisjoner og våre fortrinn framover.

Ny SINTEF-rapport

Nå er spørsmålet hva som skal til for videre vekst og verdiskaping innen bioøkonomien.

På webinaret vil SINTEF lansere en rapport om dette, som er utarbeidet på oppdrag for Biovalley. Her vil de peke på tiltak og virkemidler for å realisere verdiskapingspotensialet innen bioøkonomien.

NHO-sjefen deltar

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid og LO-sekretær Are Tomasgard skal kommentere rapporten. I tillegg vil to av medlemsbedriftene i NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster kommentere den med utgangspunkt i konkrete problemstillinger for sine bedrifter.

Hold av torsdag 17. september kloka 09-11. Send påmelding til espen.granberg.johnsen@innlandetfylke.no. Lenke til streaming kommer senere.

Til toppen