Interreg Sverige-Norge samarbeidet fortsetter - Innlandet fylkeskommune

Interreg Sverige-Norge samarbeidet fortsetter

Utviklingen av et nytt program for Interreg Sverige-Norge 2021-2027 har startet.

Norsk, svensk og EU flagg - Klikk for stort bilde

På norsk side deltar Innlandet fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune. På svensk side deltar Västra Götaland-regionen, Region Värmland, Region Dalarna, Region Västernorrland og Region Jämtland Härjedalen i arbeidet. Länsstyrelsen i Jämtland har fått i oppdrag å være forvaltningsmyndighet for det nye programmet. Region Värmland koordinerer programskrivingen.

-Interreg samarbeidet er viktig for grenseregionene. Innlandet fylkeskommune jobber nå sammen med andre regioner og fylker langs grensen for å utvikle forslag til nytt program for perioden 2021-2027 på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det forventes at nytt programforslag blir godkjent sommeren 2021 og at oppstarten av en ny programperiode blir høsten 2021, sier Bjørn Terje Andersen, sekretariatsleder for delområde Indre Skandinavia.

 

Politiske mål

Målbildet er et veletablert og nyttig program som tar utgangspunkt i regionenes og fylkenes felles utfordringer og styrker, den grense regionale merverdien og med fokus på tiltak som gir resultater både på kort og lang sikt.

Arbeidet med å utvikle det nye programmet inkluderer å velge hvilke politiske mål som skal inkluderes i Interreg Sverige-Norge 2021-2027 basert på EU-reguleringen. Mengden midler som tildeles programmet fra European Regional Development Fund (ERDF) og fra det norske statsbudsjettet er ennå ikke bestemt.

Per Gunnar Sveen - Klikk for stort bildePer Gunnar Sveen Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune

Partnerskap og tidsperspektiv

Det er blitt dannet en såkalt JPC (Joint Programming Committee) med både politikere fra programgeografien og tjenestemenn på regionalt, nasjonalt og EU-nivå. Fra Innlandet fylkeskommune deltar Per Gunnar Sveen fra politisk hold. Fra administrasjonen deltar Bjørn Terje Andersen og Helmik Slora Kristiansen.

Et utkast til program vil forankres og formidles i regionene og fylkene senere på høsten. Videre må regionene i Sverige og fylkene i Norge ta stilling til programmet før det sendes til det svenske Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og moderasjonsdepartementet i Norge. Deretter sendes det til EU-kommisjonen for en endelig beslutning.

Les mer om programprosessen i pdf-dokumentet nedenfor:

Interreg Sverige Norge programmet 2021-2027 (PDF, 722 kB)

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Bjørn Terje Andersen

Sekretariatsleder, Norsk forvaltende organisasjon, Indre Skandinavia

Mail: bjorn.terje.andersen@innlandetfylke.no

Mobil: 913 450 80

               

Helmik Slora Kristiansen

Rådgiver, Norsk forvaltende organisasjon, Indre Skandinavia

Mail: helmik.slora.kristiansen@innlandetfylke.no

Mobil: 470 28 618

Til toppen