– Imponert over at vi klarte omstillingen - Innlandet fylkeskommune

– Imponert over at vi klarte omstillingen

Da skolene ble koronastengt 13. mars var Tynset opplæringssenter raske til å ta i bruk nye digitale læringsverktøy for å kunne fortsette norskopplæringen.

Fra venstre utviklingsleder Ullica Isacsson og rektor Svanhild Næverdal. - Klikk for stort bildeFra venstre utviklingsleder Ullica Isacsson og rektor Svanhild Næverdal. Tynset opplæringssenter – Da skolene stengte, hadde vi ikke innarbeidet egne digitale plattformer for å nå elevene. Men på mandagen kurset vi samtlige ansatte på videokonferanseverktøyet Zoom, og allerede tirsdag 17. mars var samtlige ansatte med hjemmekontor og elever koblet til en digital plattform som passet nivået til den enkelte elev, sier rektor Svanhild Næverdal ved Tynset opplæringssenter.

WhatsApp og Messenger

– Vi var spente på hvordan vi kom til å klare å nå ut med opplæringstilbudet til elevene på det laveste norsknivået, med det viste seg at samtlige var på WhatsApp. Dermed etablerte lærerne egne grupper og brukte denne løsningen for daglig kommunikasjon og opplæring.

MATILDE logo - Klikk for stort bilde

  • Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet er partnere i EU-prosjektet MATILDE. Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020-program, som er verdens største innenfor forskning og innovasjon, og som gjennomføres i perioden 2020-2023.
  • Migrasjon er en kilde til stor debatt i Europa. Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om sosioøkonomiske effekter av innvandring/bosetting i fjellregioner i Europa.
  • Målet er å forstå utviklingspotensialet som ligger i migrasjon, spesielt i rurale fjellregioner. Prosjektet bygger på ekspertisen til 25 partnere i 10 land: Østerrike, Bulgaria, Tyskland, Finland, Italia, Storbritannia, Norge, Sverige, Spania og Tyrkia.
  • Prosjektet skal se på hvilken rolle offentlig sektor, frivillig sektor og økonomiske aktører har i å begrense eller fremme de positive effektene av migrasjon, spesielt behovene og kapasiteten som fjellregioner har.

Næverdal forteller også at bosettingsavdelingen etablerte en egen WhatsApp-gruppe per språk for å nå ut med informasjon og for å holde daglig kontakt, særlig med enslige.

I tillegg til å bruke videokonferanseverktøyene Zoom og Teams, brukte Tynset opplæringssenter også Google classroom, Facebook og Messenger for å holde kontakten med elevene og hverandre.

Inviterte elever med på spasertur

– Under nedstengingen oppdaget vi at enkelte elever isolerte seg fordi de var redde for å gå ut på grunn av koronaepidemien. Da fikk en ansatt i oppdrag å invitere disse elevene med seg ut på spasertur, forteller rektoren.

Ifølge Næverdal har gjenåpningen av skolen også gått veldig bra:

– Alle har tatt situasjonen på alvor. Elevene måtte forholde seg til ett klasserom og satt med minst én meters avstand: Dessuten brukte de forskjellige elevgruppene forskjellige innganger på skolen, og vi passet på at det ikke ble opphopning av folk i gangene.

Elevenes erfaringer

Gjennom deltakelsen i EU-prosjektet MATILDE, har Innlandet fylkeskommune sett på hvordan flyktninger i Tynset har opplevd korona-situasjonen. Her er noen av svarene de har fått fra elever ved Tynset opplæringssenter:

Zeynep, elev ved Tynset opplæringssenter. - Klikk for stort bildeZeynep, elev ved Tynset opplæringssenter. Tynset opplæringssenter – Jeg er glad for at Norge valgte å stenge ned landet i perioden fra mars til mai. Jeg var ikke så redd i denne perioden. Jeg hadde ganske god kontakt med læreren i denne perioden. Det var veldig viktig for meg. Vi hadde videoundervisning nesten hver dag. Når jeg ikke hadde undervisning, gikk jeg på tur med familien min, og vi lekte i hagen vår. Jeg fikk god tid til barna mine. I denne perioden hadde jeg kontakt med familien min i hjemlandet mitt. Det var en vanskelig tid for dem. Vi er heldige som bor i Norge, for det er et trygt sted. Det var vanskelig for meg å konsentrere meg om studiene hjemme med barna mine i denne perioden.
Zeynep

Kamila, elev ved Tynset opplæringssenter. - Klikk for stort bildeKamila, elev ved Tynset opplæringssenter. Tynset opplæringssenter – Jeg synes det var riktig at Norge valgte å stenge ned landet i perioden fra mars til mai. Det var stor fare for at sykdommen skulle spre seg. Jeg var litt redd i denne perioden. Jeg fikk god informasjon om hva jeg skulle gjøre, og har brukt internett for å få informasjon. Når jeg ikke hadde undervisning, gikk jeg på tur eller så på TV. Jeg fikk også god tid til familien min.  Jeg har familiemedlemmer i hjemlandet mitt som har redusert immunforsvar, men heldigvis ble ingen syke. Vi var alle urolige, men nå er vi roligere. Denne perioden har vært vanskelig, men nå vet vi mer. Det er lettere når vi vet mer.
Kamila

Til toppen