Forslag til nytt interreg-program sendes ut på høring - Innlandet fylkeskommune

Forslag til nytt interreg-program sendes ut på høring

Har du innspill til hvordan det grenseoverskridende samarbeidet med Sverige kan bli best mulig?

Forslaget til nytt program for Interreg Norge-Sverige 2021-2027 er nå ute på høring. - Klikk for stort bildeForslaget til nytt program for Interreg Norge-Sverige 2021-2027 er nå ute på høring. Interreg Formålet med EUs Interreg-programmer er å arbeide for at nasjonale grenser ikke blir hindre for en balansert utvikling og integrasjon i Europa. Grensesamfunnene blir delt både økonomisk, sosialt og kulturelt, og landegrenser hindrer også en konsekvent forvaltning av naturressursene i grenseområdene.

Forslaget til nytt program for Interreg Sverige-Norge 2021–2027 er basert på et ønske om langsiktig samarbeid mellom likeverdige partnere med et felles mål om å redusere grensebarrierer, utnytte grenseregionens samlede ressurser, og knytte sammen byer og tettsteder.

Høringsfrist 17. mars

Har du forslag til hvordan samarbeidet over grensene kan bli best mulig, så send inn din høringsuttalelse innen onsdag 17. mars 2021.

Best mulig kunnskapsgrunnlag

Leder i utvalg for næring, Per-Gunnar Sveen ønsker seg mange høringsuttalelser for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for nytt program for Interreg Sverige-Norge. - Klikk for stort bildeLeder i utvalg for næring, Per-Gunnar Sveen ønsker seg mange høringsuttalelser for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for nytt program for Interreg Sverige-Norge. Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune – Nå håper vi at relevante aktører i Innlandet benytter muligheten til å sende inn et innspill i høringsrunden. I høringsrunden ønsker vi å gå bredt ut for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag før endelig programutkast skal legges frem for oss i den politiske styringsgruppen, sier Per Gunnar Sveen, leder av hovedutvalg for næring.

Blant målgruppene man ønsker høringssvar fra, er

  • Kommuner og offentlige organisasjoner
  • Forskning/akademia
  • Aktører innenfor næringsliv og innovasjon
  • Frivillige organisasjoner

Grenseoverskridende samarbeid

Arbeidsgruppen Interreg Sverige-Norge ønsker spesielt svar på disse spørsmålene i høringsuttalelsene:

  • Beskriv hvordan de politiske målene (PO) og de særskilte målene (SO) i programutkastet kan gi muligheter for grenseoverskridende samarbeid for regionen og din organisasjon.
  • Har din organisasjon forslag til prosjekter som kan skape grenseoverskridende merverdi i regionen, uavhengig om de passer inn i det nåværende programforslaget eller ikke?
  • Bidrar alle deler av programmet til det grønne skiftet?
  • Hvis din organisasjon ikke representerer næringslivet, ber vi deg om å beskrive hvordan dere har tenkt å involvere næringslivet.

Her kan du lese programutkastet for Interreg Sverige-Norge 2021–2027.

Slik leverer du din høringsuttalelse

Høringsuttalelsen sendes til Camilla Tellås, koordinator for Interreg Sverige-Norge programmeringen 2021–2027 innen 17. mars 2021 på e-post:
camilla.tellas@regionvarmland.se.

Arbeidsgruppen Interreg Sverige-Norge består av Innlandet fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Västra Götaland-regionen, Region Värmland, Region Dalarna, Region Västernorrland og Region Jämtland Härjedalen.

Partnerskapsprinsippet og involvering av interessenter er en viktig del av arbeidet med nytt programutkast. Den 15. desember arrangerte arbeidsgruppen Interreg Sverige-Norge et webinar om utvikling av et program for årene 2021–2027 med omtrent 150 deltakere fra ulike miljøer fra grenseregionene. Utkastet til nytt program er utarbeidet på bakgrunn av innspillene som er kommet inn så langt i prosessen.

Til toppen