EU/EØS-kurs i Brussel blir webinarer - Innlandet fylkeskommune

EU/EØS-kurs i Brussel blir webinarer

På grunn av koronapandemien må det planlagte kurset til de seks norske regionkontorene og KS i Brussel erstattes av fire webinarer i høst.

EU/EØS-kurset til Osloregionens Europakontor i høst er omgjort til et webinar over fire påfølgende mandager. - Klikk for stort bildeEU/EØS-kurset til Osloregionens Europakontor i høst er omgjort til et webinar over fire påfølgende mandager. ORE Kurset, som arrangeres årlig i Brussel, er i utgangspunktet rettet mot politikere, men også ledere og beslutningstakere i offentlig sektor vil ha utbytte av det. Deltakerne får en innføring i EU-systemet og EØS, og kurset ser også på aktuelle problemstillinger i Europa. I år blir dette digitalt, og det avholdes en times kurs fordelt på fire mandager.

Dersom man ønsker å forstå bedre det europeiske fellesskapet vi tross alt er en del av, vil dette være svært nyttig. De fire kursdelene vil vare én time hver, og starter klokka 11:00 på de følgende mandagene:

14. september: EU/EØS – systemene: Hvordan påvirker de oss?
21. september: EUs Green Deal og FNs bærekraftsmål: Er Europa på riktig vei mot klimanøytralitet?
28. september: European Green Deal: Hvordan vil den prege norske satsinger på fornybar energi?
5. oktober:         Regionenes Europa: Hva skjer i europeisk regionalpolitikk og hva betyr det for oss?

Dersom du er interessert i å delta på disse webinarene, så sett av disse tidspunktene i kalenderen allerede nå! Mer informasjon om innhold og innledere kommer snart på hjemmesidene til Osloregionens Europakontor.

– Dette er veldig matnyttig kurs, både for å se hvordan EU kan påvirke oss i de kommende årene, men også hvilket handlingsrom vi får til å dra nytte av EUs støtteordninger. Jeg håper veldig mange har muligheten til å delta på disse webinarene, sier leder av utvalg for næring, Per-Gunnar Sveen (Ap).

Han trekker fram EUs energipolitikk og deres strategi fram mot 2030, målet om Europa som klimanøytralt kontinent og utnyttelsen av EØS-avtalen som spesielt interessante emner på webinaret.

Til toppen