Etablerer støtteordninger innenfor næring - Innlandet fylkeskommune

Etablerer støtteordninger innenfor næring

Innlandet fylkeskommune etablerer tilskuddsordninger innen områdene bioøkonomi, reiseliv, bredbånd og økt sysselsetting og kompetanse for næringslivet.

Klikk for stort bilde Mostphotos Fylkeskommunen bruker egne tilskuddsmidler til å forvalte disse fire ordningene.

Bioøkonomi

Innenfor denne ordningen kommer også industri, teknologi og kreative næringer, og søknadene skal være knyttet til sirkulær økonomi, bioøkonomi, jordbruk eller skog og tre.

Målet er å styrke lokalsamfunn og næringsliv i Innlandet gjennom blant annet innovasjon, samarbeid og internasjonalisering.

De som kan søke er blant annet nyskapende aktører, samarbeidende bedrifter og organisasjoner og offentlige aktører.

Reiseliv

Formålet med støtteordningen for reisemål er å utvikle flere natur- og kulturbaserte opplevelser for å ta imot flere og mer betalingsvillige gjester.

Søkere kan blant annet være destinasjonsselskaper, samarbeidende bedrifter og organisasjoner og offentlig aktører.

Bredbånd

Formålet med ordningen er å støtte utbygging av bredbånd i områder der husstander og bedrifter i dag ikke har dette.

Det er kun kommuner og regionråd i Innlandet som kan søke.

Kompetanseutvikling for næringslivet

Det fulle navnet på denne ordningen er Økt sysselsetting og kompetanse tilpasset arbeidsmarkedets behov. Formålet er å styrke lokalsamfunn og næringsliv i Innlandet gjennom tiltak som gir flere arbeidsplasser, flere etableringer og økt kompetanse.

Samarbeidende bedrifter og organisasjoner, offentlige aktører og FoU-institusjoner er eksempler på hvem som kan søke om midler gjennom ordningen.

Andre ordninger

I tillegg til egne ordninger blir en rekke statlig initierte støtteordninger innen landbruk, forskning og europeisk regionalt samarbeid (interreg) fortsatt forvaltet av fylkeskommunen.

Dessuten forvalter Innlandet programmet Grønn Framtid ut 2020. Grønn Framtid er et fond med Oppland som nedslagsfelt.

Alle støtteordningene skal bidra til å oppnå mål i gjeldende planer for Innlandet fylkeskommune.

Retningslinjer og søknadsfrister legges ut på innlandetfylke.no når det er klart.

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt i utvalg for næring onsdag.

Sakspapirer (sak 7/2020)

Til toppen