– En utviklingsarena for landbruket - Innlandet fylkeskommune

– En utviklingsarena for landbruket

Etableringen av Partnerskap Landbruk skal styrke satsingen på landbruk og grønn omstilling.

Det nyetablerte Partnerskap Landbruk skal bidra til å styrke satsingen på landbruk og grønn omstilling. Medlemmer i tillegg til Innlandet fylkeskommune, er faglagene, statsforvalteren og Innovasjon Norge. - Klikk for stort bildeDet nyetablerte Partnerskap Landbruk skal bidra til å styrke satsingen på landbruk og grønn omstilling. Medlemmer i tillegg til Innlandet fylkeskommune, er faglagene, statsforvalteren og Innovasjon Norge. Marit Thobiassen Strande I 2020 fikk Innlandet fylkeskommune ansvaret for ordningene Regionale tilskudd til tilrettelegging (RT) og Rekruttering og kompetanseutvikling (RK) i landbruket av Landbruks- og Matdepartementet. I tillegg til å dele ut 8,2 millioner kroner til totalt 23 prosjekter, har fylkeskommunen konsentrert innsatsen om å utarbeide en plattform for forvaltning av tilskuddsordningene, og å etablere et partnerskap for landbruk.

Ny partnerskapsmodell

Partnerskap Landbruk er en partnerskapsmodell for faglagene, statsforvalteren og Innovasjon Norge, der skogeierorganisasjonene er også invitert til å delta. Partnerskap Landbruk ledes av Per-Gunnar Sveen, leder for hovedutvalg for næring.

– Dette skal være en strategi- og utviklingsarena for bioøkonomi og landbruk i Innlandet, forteller rådgiver Silje Randby Trane på avdeling for næring og internasjonalt samarbeid i Innlandet fylkeskommune.

Samarbeidsprosjekter for landbruket

– I 2020 etablerte vi også flere viktige samarbeidsprosjekter for landbruket i Innlandet, forteller Randby Trane.

– Prosjektet Trygg Bonde ble satt i gang høsten 2020, og er en treårig satsing som bygger videre på forprosjektet Psykisk helse i landbruket. Det er viktig for å skape utvikling og økt verdiskaping i landbruket at flere bønder tar HMS og egen helse på alvor. Prosjekt Innlandsfjøset er et annet treårig prosjekt, som skal utvikle prisgunstige driftsbygninger til små og mellomstore besetninger i landbruket.

8,2 millioner til 23 prosjekter

I fjor ble det også delt ut 7,32 millioner kroner til 14 prosjekter gjennom ordningen regionalt tilskudd til tilrettelegging (RT) og 880 500 kroner til ni tiltak gjennom regionalt tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK). For sistnevnte tilskuddsordning er det igjen 1 259 500 kroner, som vil bli overført til 2021.

Til toppen