Delte ut 17,5 millioner til små og store forskningsprosjekter i 2019 - Innlandet fylkeskommune

Delte ut 17,5 millioner til små og store forskningsprosjekter i 2019

Regionale forskningsfond Innlandets årsrapport for 2019 viser både høy aktivitet og gode resultater fra prosjektene.

Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen har ansvaret for drift og administrasjon av Regionale forskningsfond Innlandet (RFF) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD). Fondet forvalter ca. 15 millioner kroner i årlig tilskudd fra KD og har som mandat å styrke regionens forskningsevne gjennom å mobilisere til og finansiere forsknings- og innovasjonsprosjekter. Hvert fylke har sitt eget forskningsfond og fondene tilpasser sin aktivitet og sine virkemidler til regionale forhold. RFF Innlandet har derfor særlig fokus på de områdene som er utpekt som satsingsområder i Innlandet.

Aktivitet og resultater for 2019

Hvert år utarbeides det en årsrapport som viser fondets aktivitet. Årsrapporten for 2019 er oversendt både KD og Fylketinget i Innlandet fylkeskommune. Rapporten viser at RFF Innlandet i løpet av 2019 mottok 47 søknader fra næringsliv, offentlig sektor og FoU-institusjoner med totalt omsøkt beløp på 34 millioner kroner. Av disse ble 23 prosjekter innvilget og 17,5 millioner tildelt.

Prosjektene som har fått støtte er både store og små bedrifter, Høgskolen i Innlandet og NTNU, samt en kommune. Prosjektene har også et bredt tematisk spenn, fra industriteknologi til skogbruk, via innovasjon i offentlig sektor og fiskeoppdrett. Fullstendig liste over innvilgede prosjekter ligger i årsrapporten.

Gledelige resultater fra forskningsprosjektene

Årsrapporten inkluderer også en del som viser hvordan midlene er blitt brukt og hvilke resultater prosjektene har gitt. – Vi ser at prosjekter finansiert av RFF Innlandet bidrar til oppbygging av kompetansemiljøer ved forskningsinstitusjonene våre, men det rapporteres også om en rekke kommersielle resultater både i form av nye eller forbedrede produkter og tjenester, nye eller forbedrede prosesser og ny forretningsvirksomhet, for å nevne noe, sier sekretariatsleder Stine Lien.

Årsrapport RFF Innlandet 2019 (PDF, 510 kB)

RFF Innlandet har sin egen nettside www.regionaleforskningsfond.no/innlandet hvor du kan lese mer om ordningen, samt finne årsrapporter fra 2015 og fram til 2019. 

Til toppen