Bygdeutviklingsprisen 2020 har blitt delt ut - Innlandet fylkeskommune

Bygdeutviklingsprisen 2020 har blitt delt ut

Det var i år 7 gode kandidater som representerte et bredt spekter av virksomheter og regioner i Innlandet.

BU-pris vinner Louise Gjør - Klikk for stort bilde

Kandidatene ble vurdert ut fra kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og innovasjon/nyskaping. 

Årets vinner er Louise Gjør med Fredheim gårdsutsalg. Hun produserer kål, løk, blomkål og jordskokk og har 7500 verpehøner. Louise har startet Fredheim gårdsutsalg der hun, i tillegg til egne produkter, omsetter kortreise varer fra andre produsenter i Stange. Hun har vist stor kreativitet gjennom produktutvikling og videreforedling og har blant annet «Itte-reiste» egg. Hun har vært en av pionerene som startet opp igjen med dyrking av jordskokk. Jordskokk ble i stor grad utkonkurrert av poteter, men er nå gjenintrodusert som en smaksrik og sunn rotvekst. Jordskokken har mye bladmasse, der det nå er satt i gang et prosjekt sammen med Høgskolen i Innlandet der målet er å kunne utnytte til som dyrefôr.  

Juryens vektlegging

Juryen la også vekt på at Louise tar vare på og omsetter grønnsaker som tidligere gikk til dyrefôr og var karakterisert som vrak.   

Juryen legger vekt på at Louise Gjør og Fredheim Gårdsutsalg scorer meget godt på alle kriteriene som ligger til grunn for BU-prisen. I tillegg har juryen lagt vekt på at hun gjennom gårdsutsalget og sosiale medier bygger en meget positiv stemning rundt næringa og arbeidet med å øke mangfoldet av gode og innovative norske produkter

Årets jury

Årets jury har bestått av Kjell Børresen fra Innlandet fylkeskommune, Erik Lagethon fra Fylkesmannen i Innlandet, Kristina Hegge fra Oppland Bondelag, Elisabeth Gjems fra Hedmark Bondelag, Astrid Olstad fra Oppland Bonde- og småbrukarlag og Per Lindholt, Hedmark Bonde og Småbrukarlag. Juryen ble ledet  av direktør Sverre Bjørnstad i Innovasjon Norge Innlandet. 

Til toppen