Analyse av innovasjonsstrukturen i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Analyse av innovasjonsstrukturen i Innlandet

Analysearbeid - Klikk for stort bilde

Sintef har på oppdrag av Innlandet fylkeskommune kartlagt Innlandets innovasjonsstruktur. 

Sintefs gjennomgang viser at det er et stort mangfold i innovasjonsstrukturen i Innlandet.
Mangfoldet går i flere retninger. Det er ulik organisering, ulik faglig og markedsmessig profil, ulik måte å jobbe på, ulik prioritering av ressurser og ulik eierstruktur. Det er mange grunner til at det er slik, som historiske grunner, forskjeller i næringsstruktur og ressurstilgang. Dette gir naturligvis styringsutfordringer, men også muligheter for lokal tilpasning og læring på tvers av modeller.

På linken nedenfor kan du laste ned hele analysen:

Analyse av innovasjonsstrukturen i Innlandet (PDF, 2 MB)

Til toppen