Nyheter Næringsutvikling - Innlandet fylkeskommune
Snart er det våronn ved Mjøsa

Fra nyttår overtok fylkeskommunen ansvaret for utviklingsmidla i landbruket frå fylkesmannen. Nå heiter dei "regionale tilretteleggingsmiddel."

Olav Røssum kjem frå Nord-Fron i Gudbrandsdalen

Rådsmøtet i Fjellnettverket har vald nytt styre, og gudbrandsdølen Olav Røssum skal leie styret i dei to kommande åra.

Deltakerne på workshopen for utvikling av etablerertilbudet i Innlandet. Stående bakerst: Per Olav Lund fra Østlandsforskning.

Dette var temaet for en workshop der Østlandsforskning presenterte en rapport med evalueringer og anbefalinger for ivrige deltakere fra næringshager og kommuner.

Innlandet fylkeskommune etablerer tilskuddsordninger innen områdene bioøkonomi, reiseliv, bredbånd og økt sysselsetting og kompetanse for næringslivet.

Innlendinger på Grüne Woche 2020

For tredje året på rad var Fjell-Norge ein av regionane som presenterte lokal mat og reiseliv på den gigantiske messa "Internationale Grüne Woche" i Berlin.

I innspillet til jordbruksoppgjøret, vektlegger Innlandet fylkesting blant annet jordbrukets rolle for å lykkes med bioøkonomistrategien.

Astrid Simengård (t.v.) i Oppland bondelag og Signe Opsahl, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving er glad for det brede samarbeidet i Innlandet om psykisk helse i landbruket.
Hvilke faktorer har størst betydning for bønders psykiske helse? Hvilke hjelpetiltak har størst effekt? Det jobber Innlandet fylkeskommune med å finne svar på.

Innlandet fylkeskommune ønsker å bevilge 1,5 millioner kroner til prosjektet The Bioeconomy region.

Til toppen