Nyheter Næringsutvikling - Innlandet fylkeskommune
Biovalley, NCE HEidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster inviterer til webinar om vekst og verdiskaping.

Hvordan skal vi skape videre vekst og verdiskaping innen bioøkonomien? Det er temaet for et webinar torsdag 17. september.

EU/EØS-kurset til Osloregionens Europakontor i høst er omgjort til et webinar over fire påfølgende mandager.

På grunn av koronapandemien må det planlagte kurset til de seks norske regionkontorene og KS i Brussel erstattes av fire webinarer i høst.

Forbundskontoret til E-sportforbundet skal ligge i Idrettens Hus på Lillehammer. Fra venstre generalsekretær Jack Holand i Norges E-sportforbund, leder for Utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune Kjerstin G. Lundgård og varaordfører Terje Rønning i Lillehammer kommune.

Norges E-sportforbund legger hovedkontoret sitt til Lillehammer. Innlandet fylkeskommune har bevilget 1.5 millioner kroner til etableringen.

Styret i Diri AS: Fra venstreHege Tokerud, Stian Husemoen, Bjørn Oustad, Vebjørn Slyngstadli, Gaute Wangen og Tom Øystein Martinsen.

Diri AS var den første oppstartsbedriften som fikk støtte av Cyberprogram Innlandet i vinter. Torsdag ble bedriftsetableringen markert på NTNU Gjøvik.

Fra venstre utviklingsleder Ullica Isacsson og rektor Svanhild Næverdal.

Da skolene ble koronastengt 13. mars var Tynset opplæringssenter raske til å ta i bruk nye digitale læringsverktøy for å kunne fortsette norskopplæringen.

E-sport er den raskest voksende idretten i verden. Fylkeskommunen bidrar til at Norges e-sportforbund etablerer seg i Innlandet.

Gjenspeiling av jordklode

Næringsfondet Grønn framtid ble lansert av Oppland fylkeskommune i mai 2017, som en søkbar tilskuddsordning som har verdiskapning, sysselsetting og bærekraftig omstilling av næringslivet som mål.

12 bedrifter får til sammen nesten 9 millioner kroner i støtte til bedriftsintern opplæring. Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

I forbindelse med etablerersatsingen skal fylkeskommunen blant annet tilby etablerere i Innlandet kurs og veiledning.

Innlandet fylkeskommune skal bygge ut bredbånd for 75 millioner kroner.

Stortinget har bevilget 75 099 790 kroner i tilskudd til utbygging av bredbånd i Innlandet.

Til toppen