4 millioner kroner til innovasjonsselskap - Innlandet fylkeskommune

4 millioner kroner til innovasjonsselskap

Klosser innovasjon får mest med 1,74 millioner kroner. Dette er basert på antall bedrifter og kontorer de har i fylket.

Fire hender som sammen tegner en lyspære - Klikk for stort bilde Mostphotos De to andre innovasjonsselskapene som får midler, Skåppå og Total Innovation, får henholdsvis 1,285 millioner kroner og 975 000 kroner.

Midlene skal brukes til å styrke inkubatorene i innovasjonsselskapene.

Modellen for fordeling av disse midlene vekter antall målbedrifter i 2020 med 25 prosent og regional tilstedeværelse med 75 prosent. Regional tilstedeværelse er definert som fysiske kontorer med tilnærmet permanent tilstedeværelse.

Oppfølging av vedtak

Dette er en oppfølging av vedtaket fra hovedutvalg for næring 27. januar, der politikerne bestemte at midlene skal gis under forutsetning om samarbeid mellom aktørene. Dessuten bestemte de at regional tilstedeværelse skal vektlegges ved tildeling.

De 4 millioner kronene til innovasjonsselskapene ble avsatt i fylkesbudsjettet, som ble vedtatt i desember.

Uenig om kontorenes betydning

Svein Håvar Korshavn fremmet på vegne av Høyre et alternativt forslag med andre kriterier for fordeling. Høyre mener at 50 prosent av midlene skal fordeles likt som basistilskudd. De siste 50 prosentene skal fordeles basert på antall bedrifter i den enkelte inkubatoren.

- Vi mener at å lage en ordning som premierer kontorer ikke er det som skaper nye arbeidsplasser og bidrar til nyskaping, som vi ønsker oss, sa Korshavn.

Justerte summer

Ap og Sp fremmet også et alternativt forslag til vedtak, der antall målbedrifter og kontorer er definert i selve vedtaket. Total innovasjon fikk justert antallet kontorer fra ett til to, og dermed ble tildelingssummene justert sammenliknet med fylkeskommunedirektørens innstilling.

Det var forslaget til Ap og Sp som ble vedtatt mot Høyres to stemmer.

Innlandet fylkeskommune får også midler over statsbudsjettet til inkubatorer og næringshager. Fra 2020 ble disse overført til Siva (Selskapet for industrivekst), som fordeler midlene etter fastlagte kriterier.

Les mer om midler til innovasjonsselskaper (PS 12/2021)

Noen definisjoner

Innovasjonsselskap: et selskap som er pådriver for økt nyskaping, verdiskaping og vekst i samarbeid med næringslivet, FoU-miljøer, offentlig sektor og kapitalmarkedet (eks. investorer).

Inkubatorer: innovasjonsselskap som gir både gründere og etablert næringsliv råd om forretningsutvikling og kommersialisering. De kan også tilby blant annet kontorplass, et fagmiljø og investorer.

Til toppen