Nyheter Næringsutvikling - Innlandet fylkeskommune

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å sette av 2,25 millioner kroner til særskilte satsinger innenfor reiseliv og utsatt industri.

Det nyetablerte Partnerskap Landbruk skal bidra til å styrke satsingen på landbruk og grønn omstilling. Medlemmer i tillegg til Innlandet fylkeskommune, er faglagene, statsforvalteren og Innovasjon Norge.

Etableringen av Partnerskap Landbruk skal styrke satsingen på landbruk og grønn omstilling.

Fire hender som sammen tegner en lyspære

Klosser innovasjon får mest med 1,74 millioner kroner. Dette er basert på antall bedrifter og kontorer de har i fylket.

Helårs arbeidsplasser, gode transportløsninger, digitale tjenester og kompetanse er de fire innsatsområdene i fylkeskommunens styringsdokument for reiselivet i Innlandet.

Lege med vr-briller øver på å behandle pasient

HelseINN får 1,5 millioner kroner til to satsingsområder knyttet til VR og innovasjon.

Snekker jobber med å sette opp et hus

Tredriverne i Innlandet får 1,5 millioner kroner til arbeidet med å bidra til økt bruk av tre i fylket.

Å jobbe for etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for bioøkonomi i Innlandet, er et av tiltakene i handlingsplanen til bioøkonomistrategien.

Forslaget til nytt program for Interreg Norge-Sverige 2021-2027 er nå ute på høring.

Har du innspill til hvordan det grenseoverskridende samarbeidet med Sverige kan bli best mulig?

Innlandet fylkesting mener vi må produsere mer av maten vår i Norge.

Flere steder i Innlandet ønsker å etablere en batterifabrikk for elbiler, som kan gi opptil 2 000 arbeidsplasser.

Åtte steder i Innlandet ønsker å være med i konkurransen om å bli det foretrukne alternativet for batterisatsingen til Panasonic, Equinor og Hydro.

Til toppen