Nyheter Næringsutvikling - Innlandet fylkeskommune
Direktør Terje Sagbakken i Forestia fortalte om trevirke som en sirkulær ressurs under webinaret på Braskereidfoss

Torsdag presenterte Sintef sine råd til bioøkonomisatsingen i Innlandet under et webinar i regi av BioValley.

Hvordan elgen reagerer på vindkraftutbygging, er noe av det forskere skal se på i prosjektet Grensevilt 2.

Gjennom et svensk-norsk prosjekt, skal Høgskolen i Innlandet blant annet se på hvilke effekter vindkraftutbygging kan ha på vilt.

Fylkesmann Knut Storberget la stor vekt på behovet for samarbeid og samordning under Totalforsvarets cybersikkerhetskonferanse på Lillehammer.

Dagen etter IT-angrepet på Stortinget var 140 eksperter på cybersikkerhet samlet på Lillehammer, og ytterligere et par hundre sikkerhetseksperter deltok på nett.

Utvalg for næring er positive til etablering av et nasjonalt mikronettsenter på Evenstad i Stor-Elvdal.

Biovalley, NCE HEidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster inviterer til webinar om vekst og verdiskaping.

Hvordan skal vi skape videre vekst og verdiskaping innen bioøkonomien? Det er temaet for et webinar torsdag 17. september.

EU/EØS-kurset til Osloregionens Europakontor i høst er omgjort til et webinar over fire påfølgende mandager.

På grunn av koronapandemien må det planlagte kurset til de seks norske regionkontorene og KS i Brussel erstattes av fire webinarer i høst.

Forbundskontoret til E-sportforbundet skal ligge i Idrettens Hus på Lillehammer. Fra venstre generalsekretær Jack Holand i Norges E-sportforbund, leder for Utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune Kjerstin G. Lundgård og varaordfører Terje Rønning i Lillehammer kommune.

Norges E-sportforbund legger hovedkontoret sitt til Lillehammer. Innlandet fylkeskommune har bevilget 1.5 millioner kroner til etableringen.

Styret i Diri AS: Fra venstreHege Tokerud, Stian Husemoen, Bjørn Oustad, Vebjørn Slyngstadli, Gaute Wangen og Tom Øystein Martinsen.

Diri AS var den første oppstartsbedriften som fikk støtte av Cyberprogram Innlandet i vinter. Torsdag ble bedriftsetableringen markert på NTNU Gjøvik.

Fra venstre utviklingsleder Ullica Isacsson og rektor Svanhild Næverdal.

Da skolene ble koronastengt 13. mars var Tynset opplæringssenter raske til å ta i bruk nye digitale læringsverktøy for å kunne fortsette norskopplæringen.

E-sport er den raskest voksende idretten i verden. Fylkeskommunen bidrar til at Norges e-sportforbund etablerer seg i Innlandet.

Til toppen