Nyheter Næringsutvikling - Innlandet fylkeskommune
Forbundskontoret til E-sportforbundet skal ligge i Idrettens Hus på Lillehammer. Fra venstre generalsekretær Jack Holand i Norges E-sportforbund, leder for Utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune Kjerstin G. Lundgård og varaordfører Terje Rønning i Lillehammer kommune.

Norges E-sportforbund legger hovedkontoret sitt til Lillehammer. Innlandet fylkeskommune har bevilget 1.5 millioner kroner til etableringen.

Styret i Diri AS: Fra venstreHege Tokerud, Stian Husemoen, Bjørn Oustad, Vebjørn Slyngstadli, Gaute Wangen og Ingvald Strømmen.

Diri AS var den første oppstartsbedriften som fikk støtte av Cyberprogram Innlandet i vinter. Torsdag ble bedriftsetableringen markert på NTNU Gjøvik.

Fra venstre utviklingsleder Ullica Isacsson og rektor Svanhild Næverdal.

Da skolene ble koronastengt 13. mars var Tynset opplæringssenter raske til å ta i bruk nye digitale læringsverktøy for å kunne fortsette norskopplæringen.

E-sport er den raskest voksende idretten i verden. Fylkeskommunen bidrar til at Norges e-sportforbund etablerer seg i Innlandet.

Gjenspeiling av jordklode

Næringsfondet Grønn framtid ble lansert av Oppland fylkeskommune i mai 2017, som en søkbar tilskuddsordning som har verdiskapning, sysselsetting og bærekraftig omstilling av næringslivet som mål.

12 bedrifter får til sammen nesten 9 millioner kroner i støtte til bedriftsintern opplæring. Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

I forbindelse med etablerersatsingen skal fylkeskommunen blant annet tilby etablerere i Innlandet kurs og veiledning.

Innlandet fylkeskommune skal bygge ut bredbånd for 75 millioner kroner.

Stortinget har bevilget 75 099 790 kroner i tilskudd til utbygging av bredbånd i Innlandet.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Nå kan du nominere dine kandidater fra Innlandet til Mangfoldsprisen 2020.

Mangfold styrker norsk arbeidsliv. Kanskje er det en virksomhet fra Innlandet som er Norges beste på integrering i arbeidslivet?

Granskudd

Regionale forskningsfond Innlandets årsrapport for 2019 viser både høy aktivitet og gode resultater fra prosjektene.

Til toppen