Nyheter Næringsutvikling - Innlandet fylkeskommune
Mann utenfor hytte i vinterlandskap

I årets siste møte var utvalg for næring positive til å gi tilskudd til en rekke prosjekter. Ett av prosjektene handler om å innføre en digital løsning for kommunikasjon med deltidsinnbyggerne.

Norsk, svensk og EU flagg

Prosessen med å utvikle et nytt program for Interreg Sverige-Norge 2021-2027 er i en fase hvor vi ønsker dialog med relevante aktører.

Utvalg for næring mener at kommunene Sel, Nord-Aurdal og Kongsvinger skal få midler for å sikre arbeidsplasser i sine regioner.

Forsker med reagensrør

Innlandet fylkeskommune viderefører deltakelsen i FORREGION i minst ett år til.

Analysearbeid

Sintef har på oppdrag av Innlandet fylkeskommune kartlagt Innlandets innovasjonsstruktur. 

Innlandet fylkeskommune har inngått avtale med SIVA-partnerne i Innlandet om å kurse bedriftsetablerere de to neste årene.

Innlandet fylkeskommune har inngått en toårig avtale med SIVA-partnerne i Innlandet om å kurse gründere og bedriftsetablerere.

I kompetansepilotprosjektet har Innlandet valgt å satse på bedrifter innenfor treindustrien. Det inkluderer alt fra skogdrift til ferdige hus.

Små bedrifter i Midt- og Nord-Gudbrandsdal, Kongsvinger- og Fjellregionen skal få tilbud om å øke kompetansen gjennom ordningen Kompetansepiloter.

Åtte virksomheter var med på stiftelsesmøtet i Klimapartnere Innlandet 30. september.

Åtte samarbeidspartnere inngikk avtale om klimapartnerskap da Klimapartnere Innlandet ble stiftet.

BU-pris vinner Louise Gjør

Det var i år 7 gode kandidater som representerte et bredt spekter av virksomheter og regioner i Innlandet.

Norsk, svensk og EU flagg

Utviklingen av et nytt program for Interreg Sverige-Norge 2021-2027 har startet.

Til toppen