Interreg Sverige - Norge - Innlandet fylkeskommune

Interreg Sverige - Norge

Interreg er EUs virkemiddelordning for å fremme utvikling over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. I prosjektene skal det særlig arbeides for å bedre forutsetningene for næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting. 

Innlandet fylkeskommune er forvaltningsorgan og sekretariat for Interreg Sverige-Norge programmet.

Hvilke prosjekter kan støttes

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innen:

  • Forskning og innovasjon
  • Konkurransekraft
  • Miljø og ressurser
  • Bærekraftig transport
  • Sysselsetting

Om programmet

Interreg Sverige-Norge er et kontraktfestet samarbeid mellom norske grensefylker, svenske grenselän, nasjonalstatene og EU. 

Programmet gir grenseregionene mulighet til effektivt å skape resultater gjennom samfinansiering og samhandling på prioriterte områder, med utgangspunkt i felles saker, behov og problemer. Aktivitetene finansieres av den europeiske unionen, den norske regjeringen og av grensefylkene selv.

Programmet styres av en komité som består av politikere fra alle fylkene som omfattes av ordningen.

Du kan lese mer om Interreg her.

Samarbeidsregioner og delområder

Delområdet Indre Skandinavia omfatter Innlandet, deler av Viken, Värmlands og Dalarnas län.

Se mer om hvordan du kan søke finansiering fra Interreg her (lenke til omtale under «Søke tilskudd»)

Til toppen