Forregion - Innlandet fylkeskommune

Forregion

Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION) er en regional satsing fra Forskningsrådet og har som mål å øke verdiskapingen i næringslivet gjennom forskningsbasert innovasjon.

Forregion

Til toppen