Kurs for etablerere - Innlandet fylkeskommune

Kurs for etablerere

Etablererkurs tilbys i tidligere Hedmark fram til sommeren 2020 

Hedmark fylkeskommune har i mange år tilbudt kurs til bedriftsetablerere, og egne tilleggskurs til innvandrere.

Som en overgangsordning blir det arrangert etablererkurs i tidligere Hedmark fram til sommeren 2020. Det er ikke avklart hvordan tilbudet til etablerere skal videreføres i Innlandet fylkeskommune. Østlandsforskning har gjennomført ei evaluering av etablererordningene i både Hedmark og Oppland. Rapporten fra denne evalueringa legges til grunn når ei ordning for Innlandet skal vurderes.

Rapporten  "I hele fylket for alle" om tilbudet til bedriftsetablererne i Innlandet finner du lenke til her.

For kurstilbud se AButvikling sine nettsider

Til toppen