Tilgang til bredbånd - Innlandet fylkeskommune

Tilgang til bredbånd

Bredbånd er en naturlig del av infrastrukturen i samfunnet, og fylkeskommunen skal bidra til bedre bredbåndsdekning i hele fylket.

Tilgang til bredbånd i hele fylket er en forutsetning for å sikre befolkningsutvikling, tjenesteproduksjon og arbeidsplasser.

God tilgang er avgjørende

Nyskaping og innovasjon er avhengig av god bredbåndstilgang. Tilgang til bredbånd er en forutsetning for de fleste nye bedrifter, for å få utviklet og brukt velferdsteknologi i helsesektoren, og for nye formidlingstjenester.

God tilgang kan også gi innbyggere og hyttefolk mulighet til å utføre arbeid hjemme, og dermed kunne bo lengre fra arbeidsplassen eller være lenger på hytta.

Tilskuddsordninger

Mange steder er det ikke grunnlag for kommersiell utbygging av bredbånd. Det finnes derfor ei statlig tilskuddsordning der kommunene kan søke om finansiering av utbygging. Støtteordningen forvaltes av fylkeskommunen. Klikk her for å lese mer om den.

Til toppen