Skog og tre - Innlandet fylkeskommune

Skog og tre

Mer bruk av tre i større bygg har blitt et viktig satsingsområde i Innlandet. 

Arbeidet med mer bruk av tre ivaretas av Tredriverne på vegne av fylkeskommunen, Fylkesmannen, Innovasjon Norge og trenæringa. Mjøstårnet er et signalbygg, og det skjer mye innen bygging av skoler, eldresenter og næringsbygg i tre.

Tredriverne i Innlandet arrangerer ulike temasamlinger, og driver informasjonsarbeid og nettverksbygging blant offentlige og private utbyggere.

De to tredriverne kan du lese mer om nedenfor:

Landsbyen næringshage

Tretorget AS 

Til toppen