Sirkulærøkonomi - Innlandet fylkeskommune

Sirkulærøkonomi

Målet med sirkulærøkonomi er å utnytte alle ressurser best og lengst mulig, og å skape minst mulig avfall.

Hvordan oppnår vi sirkulærøkonomi?

Målet oppnås ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum.

Sirkulærøkonomi har også som mål at produkter skal gjenbrukes utenom sitt opprinnelige formål, i motsetning til den lineære «bruk-og-kast-økonomien» hvor ressurser er ubegrensede og lett håndterbare som avfall. Sirkulærøkonomi ser avfall som en ressurs og forutsetter at produkter blir designet slik at materialene kan gjenvinnes.

Skaper nye arbeidsplasser

Innlandet (og EU) har en ambisjon om at den sirkulære økonomien skal styrke Innlandets konkurransekraft, skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser.

Handlingsplanen i Innlandets bioøkonomistrategi har tiltak for en styrket sirkulærøkonomi hvor ressursene skal benyttes lengst/best mulig før de blir avfall.

Grunnleggende syn

Sirkulærøkonomiens grunnleggende syn er at det egentlig ikke finnes avfall, men at avfall er en ressurs og råvare.

Produkter skal designes slik at de kan håndteres etter ressurspyramiden som illustrerer prioriteringene innen avfalls- og gjenvinningspolitikk:

  • Avfallsreduksjon (lage mindre avfall) 
  • Gjenbruk eller ombruk
  • Materialgjenvinning (lage nytt av brukt)
  • Energigjenvinning (brenne og bruke varmen)
  • Deponering (legge på søppelfylling)

Tiltak

Mulige tiltak for å omstille fra lineær til sirkulær økonomi:

  • Ta bort miljøfarlige materialer.
  • Redesigne produkter slik at materialene kan deles opp i sine enkelte bestanddeler.
  • Bruke fornybar energi i produksjon og transport.
  • Bruke materialer som er gjenvunnet.
  • Dele, leie eller låne ut produksjonsutstyr heller enn å eie det selv. Leie ut produktene heller enn å selge dem. På den måten selges «funksjonene» i stedet for produktene.
Til toppen