Jordbruk - Innlandet fylkeskommune

Jordbruk

Fylkeskommunen skal ivareta oppgaver innenfor verdiskaping i landbruket, klima og samfunnsplanlegging, rekruttering og kompetanseheving.

Fylkeskommunen har myndighet til å avgi uttalelser i landbrukspolitiske saker, og har mulighet til å gi innspill til det årlige jordbruksoppgjøret. 

Tilskuddsordninger

Fra 1. januar 2020 forvalter fylkeskommunen regionale tiltaksmidler i tillegg til midler til rekruttering og kompetanseheving. Dette innebærer mer påvirkning på næringsutviklinga innen landbruk i fylket.

Se tilskuddsordninger for jordbruk og næringsutvikling

Landbruksforum

Fra januar 2020 opprettes et nytt Landbruksforum for Innlandet. Det skal bestå av fylkeskommunen, Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Bondelaget, Bonde- og småbrukerlaget og skogeierorganisasjonene.

For å videreføre strategier fra Landbruksforum vil det bli behov for et arbeidsutvalg. Denne organiseringa vil komme på plass etter hvert, samtidig som det vil avklares hvordan den politiske representasjonen skal være.

Til toppen