Hva er bioøkonomi? - Innlandet fylkeskommune

Hva er bioøkonomi?

Bioøkonomi er å produsere og utvikle mat, energi og andre produkter fra fornybar biomasse på en bærekraftig måte –det vil si at det tas sosiale, miljømessige og økonomiske hensyn.

Gull i grønne skoger

Rapporten "Gull i grønne skoger" viser hvilke muligheter bioøkonomien gir Innlandet. SINTEF beskriver her fire mulige framtidsbilder for hvordan bioøkonomien kan utvikle seg og påvirke alle sektorene i Innlandet.

Her kan du lese rapporten fra SINTEF (PDF, 7 MB)

"Bio Valley"

I det mest optimistiske framtidsbildet som er kalt "Bio Valley", har Innlandet blitt Norges nye "lykkeland" i 2050. Forutsetningene og mulighetene for å få til en slik utvikling beskrives slik:

  • Vi er motor og pådriver for bioøkonomien i Norge.
  • Vi har de fremste kunnskapsmiljøene, og vi er de beste på å unytte ressursene skogen gir oss.
  • Vi er spiskammer for hele landet, og vi er i verdensklasse på kunnskap og forskningsmiljøer.
  • Våre ressurser, vår kunnskap og våre miljøer vil bidra til å løse utfordringene Norge står overfor.
  • Vi er klare for å bidra til å bygge ny grønn industri som er til det beste for både Innlandet, Norge og vår felles framtid!
  • Vi kan skape 25 000 nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen med 20 milliarder om vi sammen med nasjonale myndigheter tar de riktige grepene.
Til toppen