Søk om utviklingsmidler i landbruket

Det er penger igjen i potten for regionale tilretteleggingsmidler. Vi behandler søknader fortløpende ut 2022.

Til utvikling i landbruket

Korn i åkeren med blå himmel - Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midler) skal gå til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer.

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd.

Flere bedrifter som samarbeider kan også søke om RT-midler.

Midlene er satt av gjennom jordbruksavtalen og forvaltes av Innlandet fylkeskommune i nært samarbeid med organisasjonene i landbruket og Statsforvalteren i Innlandet.

Mer informasjon

Les om kriterier og søkeprosess

Til toppen