Signerte intensjonsavtale med Namibia - Innlandet fylkeskommune

Signerte intensjonsavtale med Namibia

I den fornyede avtalen med Oshikotoregionen blir det lagt vekt på utvikling innen kultur, utdanning og folkehelse.

Mona Cicilie Stormoen og fylkesordfører i Oshikoto, Samuel Shivute. - Klikk for stort bildeMona Cicilie Stormoen og fylkesordfører i Oshikoto, Samuel Shivute. Mostafa Pourbayat Avtalen som nå er signert, er en videreføring av et samarbeid som tidligere Hedmark fylkeskommune hadde med Oshikoto. Fylkesutvalget i Innlandet vedtok å fornye intensjonsavtalen i sitt møte 9. mars 2021, men på grunn av pandemien ble det mulig å signere den først nå.

En delegasjon fra fylkeskommunen ledet av Mona Stormoen, møtte nylig kolleger og samarbeidspartnere i Namibia for å signere denne viktige samarbeidsavtalen for Innlandet fylkeskommune.

Et globalt samfunns- og solidaritetsansvar

Motivasjonen for Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid lå i den internasjonale strategien der blant annet internasjonalt arbeid skulle bidra til at fylkets innbyggere og næringsliv tok et globalt samfunns- og solidaritetsansvar. Det skulle også bidra til å styrke rollen som regional utviklingsaktør, styrke konkurransekraft, kompetanse og medvirkningsevne. 

- Dette lyktes Hedmark med, og det har vi med oss videre i Innlandsstrategien. Vårt internasjonale engasjement med solidaritetsperspektivet er også viktig i planen for det inkluderende Innlandet. Alt henger sammen med alt, som en klok kvinne engang sa. Innlandet fylkeskommune har også et globalt ansvar. Vi er en del av en større verden. De største oppgavene løser vi best i fellesskap, og det gjelder også de globale, sier delegasjonsleder under besøket i Namibia, Mona Cicilie Stormoen (Ap) og fortsetter:

- Innlandet er som Oshikoto, en region med noen «eventyrlige» muligheter, men også med utfordringer som kan begrense disse. Da er det nødvendig å løfte blikket og se hvilke muligheter som ligger i et godt samarbeid, også utenfor vårt lands grenser.

Kultur, folkehelse og utdanning 

Rådgiver Mostafa Pourbayat i Innlandet fylkeskommune påpeker at avtalen har flere formål.

- Blant annet ønsker vi å styrke forståelsen for internasjonalt samarbeid utenfor EU sine grenser, fremme utvikling gjennom faglige aktiviteter og prosjekter, samt å legge til rette for gjensidig samarbeid mellom lokale og regionale partier i Oshikoto-regionen.

Samarbeidsavtalen legger vekt på kompetanse- og erfaringsutveksling, dialog og kapasitet utvikling. Innsatsområder for avtalen er kultur (kulturarv/museumsutvikling), utdanning, folkehelse, regional og lokal planutvikling.

- Partene i avtalen er enige om å prioritere det eksisterende prosjektet om museumsutvikling og videreføring av prosjektet «Read in Cafè» som har mål for å bygge leselyst og lesekultur blant barn og ungdom, avslutter  Pourbayat.

Bakgrunn

Historien bak samarbeidet med Namibia startet allerede i 1980 da konfirmanter i Elverum satte i gang en innsamlingsaksjon for landet. Initiativtaker var Dag Hareide som den gang var katetek i Elverum. Dette ble for øvrig starten på Namibiaforeningen.

Elverum kommune har vært vennskapsby med Tsumeb i Oshikotoregionen siden 1992.  Videre inngikk tidligere Hedmark fylkeskommune samarbeidsavtale med regioner i Namibia i 2005, og med Oshikoto siden 2015.

Avtalen som nylig ble signert er mellom Innlandet fylkeskommune og Oshikotoregionen i Namibia, som omfatter Oshikoto Regional Council, Oshikoto Governor Office, og Direktorat  for Education, Art & Culture in Oshikoto. Avtaleperioden er inngått for fem år (fram til 2027).

Til toppen