Samlet fylket på Fagernes

2.-3. november var nærings- og landbruksansvarlige, ansatte i næringshager, kunnskapsparker og aktører fra virkemiddelapparatet samlet på Fagernes. Formålet var faglig påfyll og nettverksbygging.

Rakfiskgeneral Håvard Halvorsen i samtale med konferansier Eli Kristine Saastad. - Klikk for stort bildeRakfiskgeneral Håvard Halvorsen i samtale med konferansier Eli Kristine Saastad. Stian Lundvall Berg Mat, kultur og reiseliv var tema disse dagene, med bærekraft som gjennomgående tema.  Til å belyse temaene var det hentet inn innledere både fra forskningsmiljøer, fra det offentlige og fra virksomheter.

Nestleder i Valdresrådet og ordfører i Vang kommune, Vidar Eltun, ønsket velkommen til Valdres. Han fortalte at de er opptatt av at utviklingen av Valdres skal bygge på de natur- og kulturverdiene Vadres har, og at de vektlegger både sosial, miljømessig, økonomisk og kulturell bærekraft i utviklingsarbeidet.

Revitalisering av matskatter

Norge og Innlandet er ikke fattige på matkultur, men vi kjenner for lite til denne kulturen etter at utenlandske matretter har «tatt over» på de norske bordene. Målsettingen med forskningsprosjektet FoodLessons, som ledes av forsker Annechen Bahr Bugge ved OsloMet, er å øke interessen for våre egne matskatter som ressurs, og synliggjøre matnasjonen Norge.

En av Innlandets matskatter er rakfisken. I innspurten før åpning av Norsk Rakfiskfestival, tok rakfiskgeneral Håvard Halvorsen seg tid til å komme og fortelle oss om festivalens utvikling fra oppstarten for 30 år siden. Festivalen har blitt et viktig arrangement både for produsenter, handelsstanden og besøksnæringen i Valdres.

Espen Blåfjelldal fra bryggeriet Små Vesen i Aurdal, fortalte om både oppturer og nedturer som gründer med et brennende engasjement for lokale produkter. Av suksessfaktorer trakk han blant annet fram at det er viktig med god kundeforståelse, et godt produkt, god distribusjon og ikke minst en god historie rundt produktet.  

Matregionen Innlandet

Landbruk, reiseliv og mat hører sammen, slo Henning Holmbakken fra Lillehammerregionen Vekst fast i sitt innlegg. Mange jobber innenfor disse områdene, men skal vi få kraft nok i satsingen, er vi nødt for å samarbeide på tvers både av bransjer og geografi. Med Henning i spissen er det derfor tatt initiativ til et samarbeid mellom en rekke aktører for å utvikle matregionen Innlandet.

Årets museum

Kultur fikk vi både høre om og oppleve da vi besøkte Valdresmusea, som er kåret til årets museum 2022. Museet klarer på mesterlig vis å sette det tradisjonelle inn i en samfunnsaktuell ramme. I utstillingen «Nasjonalisme i Noreg», rettet museet søkelyset på norsk identitet gjennom de siste 75 årene, symbolisert blant annet ved bunaden, og stiller spørsmål ved hvem vi inviterer inn og hvem vi stenger ute. Synes vi for eksempel at det er greit at innvandrere med mørk hudfarge bruker bunad?

Bærekraft i praksis

Aase Kristine Lundberg fra Nordlandsforskning er prosjektleder for forskningsprosjektet Field of goals, hvor de ser på hvordan FNs bærekraftsmål kan implementeres i lokal og regional planlegging. Hun viste til at kommuner og fylkeskommuner er nøkkelaktører for realisering av en bærekraftig samfunnsutvikling. I prosjektet, som skal være ferdig 31.12.2023, har de gjort dybdestudier av noen kommuner for å se hvordan de jobber med bærekraftig utvikling. Her ser de blant annet at det er store variasjoner i hvordan kommunene jobber med dette, og at kommunestørrelse har en betydning.

Etter flere år med langsiktig og målbevisst jobbing, fikk Valdres i 2021 kvalitetsstempelet Bærekraftig reisemål. Flere virksomheter i Valdres har blitt miljøsertifiserte, avfallshåndtering har blitt «grønn», hytter bygges med solcellepanel, og ivaretakelse av natur og beiteområder har fått økt oppmerksomhet, for å nevne noe.  Reiseliv og samfunnsutvikling henger sammen sa Merete Hovi, daglig leder i Visit Valdres, og hevdet at alle destinasjoner i Innlandet kan klare å bli bærekraftsertifiserte forutsatt at de samarbeid i destinasjonen.

Malene Tuv Sandvik som driver Danebu Kongsgaard, fortale om hvordan de har utviklet fjellhotellet til å bli et bærekraftig besøksmål, og et besøksmål for de som er opptatt av lite fotavtrykk. Fra å være et nedslitt hotell valgte de å satse, og har gjennom hele opp-pussingsperioden hatt en helhetlig tilnærming for å gjøre ting mest mulig bærekraftig. De har blant annet gjenbrukt gjenstander, møbler og stoffer, de har installert solcellepanel, de bruker miljøvennlig såpe og de har kortreist mat på menyen. Etter renoveringen har hotellet fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Aktive deltakere

I gruppearbeidet fikk de om lag 65 deltakerne på samlinga i oppgave å diskutere hvordan de kan samarbeide mer på tvers og om hva. Praten gikk livlig, og mange forslag kom på bordet. Blant annet var det ønske om en felles kanal hvor aktørene kan «møtes». Ballen ble spilt over til fylkeskommunen som har fått ansvaret for å se hvordan vi kan legge til rette for en slik kanal.

Avslutningsvis fikk Statsforvalteren, Innovasjon Norge og Innlandet fylkeskommune noen minutter til å informere om aktuelle nyheter.  

Innlandet fylkeskommune ved Næring og internasjonalt samarbeid benytter anledningen til å takke alle deltakerne som bidro til god stemning og gode diskusjoner disse dagene på Fagernes!

Innleggene fra samlinga finner du her:

Valdresrådet (PDF, 2 MB)

FoodLessons (PDF, 6 MB)

Henning Holmbakken (PDF, 6 MB)

Små Vesen AS (PDF, 176 kB)

Aase Kristine Lundberg (PDF, 6 MB)

Visit Valdes AS (PDF, 3 MB)

Danebu Kongsgaard (PDF, 29 MB)

Etablereropplæring (PDF, 2 MB)

Statsforvalteren (PDF, 2 MB)

Innlandsporteføljen (PDF, 3 MB)

Innovasjon Norge (PDF, 846 kB)

Under finner du en samlet oppsummering fra gruppearbeidet:

Oppsummering fra gruppearbeid (PDF, 641 kB)

Til toppen