Millioner til næringsutvikling

Flere næringsklynger er blant dem som fikk tildelt penger av hovedutvalg for næring onsdag.

Nettverk - Klikk for stort bilde Mostphotos Digital Innlandet får 2,5 millioner kroner til å utvikle en næringsklynge innenfor cybersikkerhet.

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud hadde innstilt på 1,6 millioner kroner. Svein Håvar Korshavn (H) fremmet et alternativt forslag på 2,5 millioner kroner, som er den summen de faktisk søkte om.

– Vi tror dette er en veldig bra sak for utviklingen av hele det digitale Innlandet, sa han.

Korshavns forslag ble enstemmig vedtatt.

Jobbet i flere år

Det har vært arbeidet målrettet i flere år med å legge til rette for en felles plattform for cybersikkerhet i Innlandet gjennom Cyberland-prosjektet. I løpet av det siste halvåret har et interimsstyre jobbet fram grunnlaget for en næringsklynge.

Hovedmål for prosjektet er å utvikle partneres konkurransekraft og evne til nyskaping. I tillegg skal prosjektet utvikle klyngens strategiske posisjon innenfor cybersikkerhet. Økt omsetning og verdiskaping og mer kunnskap om fagfeltet er også viktige mål.

Les også: Tettere samarbeid om cybersikkerhet

Mer om Cyberland

Les sakspapirene PS 26/2022

Penger til VR og spillteknologi

Hamarregionen reiseliv og utvikling får 1,35 millioner kroner til videreutvikling av næringsklynge innenfor VR (virtuell virkelighet), AR (utvidet virkelighet), spillteknologi og blockchain (digital «regnskapbok»), VRINN Immersive Learning Cluster.

VRINN er etablert som følge av næringslivets ønske om å samarbeide om utvikling av fremtidens lærings- og treningsløsninger. Etter fire år har det blitt cirka 95 nye arbeidsplasser som følge av satsingen.

Målet er at klyngen skal ta en global posisjon innen 2023.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 25/2022

Nettverk innenfor sport og fritid

Klosser Innovasjon får 300 000 kroner til forprosjektet MOVECluster nettverk.

Klosser Innovasjon ønsker å utvikle et nettverk som skal utløse verdiskaping innenfor sport og fritid i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Nettverket skal samarbeide om nyskaping av produkter og tjenester.

Seks pilotbedrifter er interessert i å delta i nettverket: Birken, Destinasjon Trysil, Vålerbanen, Elverum håndball, Anno Norsk Skogmuseum og Østre Æra/Norsk luftsportforbund/SkydiveOslo.

Et langsiktig mål er å få med små aktører og lokale lag og foreninger i nettverket.

– Dersom organisasjoner og bedrifter innen sport og fritid ser i praksis at de i fellesskap kan oppnå resultater som de hver for seg ikke kan nå, er det bra, skriver fylkeskommunedirektøren i sin vurdering.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS22/2022

Klimavennlige bygg

Fylkeskommunen setter av 3,1 millioner kroner til prosjektet Klimavennlige bygg i Innlandet. 3 millioner settes av til gjennomføringen av prosjektet og 100 000 kroner til en enkel analyse av utslipp fra byggenæringen og binding av CO2 i bygg i Innlandet.

Målet for prosjektet er å øke andelen klimavennlige bygg i fylket gjennom blant annet karbonbinding i byggets levetid, senke utslippene fra byggenæringen ved nybygg og rehabilitering av bygg og kompetansebygging på området.

Prosjektet skal gå over tre år.

Oppdraget skal ut på anbud, og målgrupper kan være entreprenører, byggherrer og arkitekter.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 23/2022

Innlandsporteføljen

Næringsaktører og utviklingsmiljøer i Innlandet har behov for å kartlegge hvilke grønne, industrielle muligheter bedriftene i fylket ønsker å realisere og hvilke rammevilkår som må på plass for å lykkes.

Innlandsporteføljen skal bestå av konkrete prosjekter som kan realiseres av industrimiljøene på tre til fem år.

Politikerne bevilget 2,5 millioner kroner til prosjektet Innlandsporteføljen.

Oppdraget for å gjennomføre prosjektet skal legges ut på anbud.

Les sakspapirene PS 24/2022

Til toppen