Millioner til næringsprosjekter - Innlandet fylkeskommune

Millioner til næringsprosjekter

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi midler til blant annet prosjekter innenfor reiseliv, naturbruk og lokalmat.

Matfestivalen Midt i matfatet får 500 000 kroner. - Klikk for stort bildeMatfestivalen Midt i matfatet får 500 000 kroner. Turid Svalund Angiuli Fire prosjekter fikk penger, i tillegg til at hovedutvalg for næring fordelte midler til inkubatorene i Innlandet for å styrke virksomheten.

Midt i matfatet

Hamar olympiske anlegg (HOA) får 500 000 kroner til matfestivalen Midt i matfatet. Matfestivalen skal arrangeres i Vikingskipet i Hamar i september. I år ønsker prosjektet å legge enda større trykk på Innlandets mat og reiseliv i kombinasjon.

– Midt i matfatet er en matfestival som kan bidra til å vise fram det Innlandet har å by på innen landbruk, matindustri, småskalaprodusenter, restauranter og reiseliv, skriver Bamrud i sin vurdering.

Les sakspapirene PS 18/2022

Kulturprosjekt i Kongsvinger

Visit Kongsvingerregionen får 680 000 kroner til kulturprosjektet «Kongsvinger festning og Øvrebyen med tema Werenskiold».

Formålet med prosjektet er å utvikle en tydelig kulturidentitet for Kongsvinger knyttet til Werenskiold, Kongsvinger festning og Øvrebyen. Dette skal skje gjennom å samle aktører innenfor reiseliv og kultur i hele regionen.

Sentralt i arbeidet er å gjennomføre en designprosess for å utvikle konkrete opplevelsesprodukter, med blant annet turister som målgruppe.

– Samarbeid mellom reiselivsbedrifter og kultursektoren i Innlandet er fortsatt lite utprøvd, og tiltaket anses som nyskapende og innovativt, skriver fylkeskommunedirektør Tron Bamrud i sin vurdering.

Les sakspapirene PS 16/2022

Uten bil på skiferie

Visit Lillehammer får 600 000 kroner til fase tre i prosjektet «Grønn og sømløs mobilitet». Gjennom prosjektet har de så langt blant annet funnet ut at det er behov for bedre kollektivtilbud til og på skidestinasjonene.

Hovedmålgruppe er turister til kommersielle overnattingsbedrifter og eiere og brukere av fritidsboliger i Øyer og Lillehammer. Etter hvert starter arbeidet mot tilsvarende målgrupper i Gausdal og Ringebu.

Målet for prosjektet er blant annet å redusere klimautslipp, bidra til bedre trivsel og økt verdiskaping på destinasjonene ved at folk kommer seg rundt på destinasjonen uten egen bil og skape gode holdninger.

Les sakspapirene PS 13/2022

Rekruttere til skogbruk

Velg skog er et prosjekt som nasjonalt jobber med å styrke rekrutteringen, omdømmet og interessen for utdanning og jobb innen naturbruk. Prosjektet får 590 000 kroner til JOB:U, som er et tilbud om jobberfaring og praksis i skog og skogbruk for ungdom mellom 15 og 25 år.

– Satsingen er forankret i Bioøkonomistrategien for Innlandet. Videre er Velg skog JOB:U godt forankret i skognæringen regionalt og nasjonalt og basert på dokumentert behov for arbeidskraft, skriver fylkeskommunedirektøren i sin vurdering.

Les sakspapirene PS 17/2022

Midler til inkubatorer

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å fordele 4 millioner kroner til styrking av inkubatorene i Innlandet slik:

  • Klosser innovasjon: 1 810 000 kroner
  • Skåppå: 1 360 000 kroner
  • Vaager Innovasjon: 830 000 kroner

Bevilgningen legger til grunn at innovasjonsaktørene samarbeider til beste for næringslivet i Innlandet.

– Inkubatorene i Innlandet fortsetter å gjøre en god jobb for vekstbedriftene i fylket som kvalifiserer til støtte gjennom inkubatorprogrammet, skriver fylkeskommunedirektøren i sin vurdering.

Inkubatorer er innovasjonsselskaper som gir både gründere og etablert næringsliv råd om forretningsutvikling og kommersialisering. De kan også tilby blant annet kontorplass, et fagmiljø og investorer.

Les sakspapirene PS 15/2022

Til toppen