Kvar går bygdene og utkantane? - Innlandet fylkeskommune

Kvar går bygdene og utkantane?

Innlandet fylkeskommune er medarrangør av eit seminar om framtida for distriktspolitikken i Norge og Europa den 21. april.

Logo - Klikk for stort bildeI heile Europa diskuterer ein framtida til bygdene og utkantane.

Står regionalpolitikken ved eit vegskille?

Gjer tiår med flytting internt i land og ei tiltakande aldring i mange lokalsamfunn at måla og verkemidla i politikken bør endrast?

- Er det vorte viktigare å skaffe «folk til jobben» enn å fremje ny sysselsetting?

- Kan heilskapleg, kunnskapsbasert lokal planlegging og stadsutvikling vera med å leggje til rette for ei balansert samansetjing av unge og gamle i busetnaden på bygdene?

- Kva rolle skal småbyen ha i den grøne og digitale omstillinga?

Desse spørsmåla og fleire, vil europeiske forskarar og samfunnsutviklarar kaste ljos over den 21. april på denne opne workshopen i regi av EUs forskingsprogram ESPON.

Program og påmelding

Sjå programmet her (PDF, 415 kB)

Gå til påmelding

Til toppen