Idéverksted for bedre integrering - Innlandet fylkeskommune

Idéverksted for bedre integrering

Velkomstkoordinator og nye måter å samhandle på. Det er to av innspillene som kom opp under idéverksted i Sør-Fron.  

Integreringsrådgiver i Innlandet fylkeskommune Signe-Lise Dahl, Aka Gunduz og avdelingsleder for flyktningetjenesten i Midt-Gudbrandsdal Marte Brunæs Torgersen . - Klikk for stort bildeIntegreringsrådgiver i Innlandet fylkeskommune Signe-Lise Dahl, Aka Gunduz og avdelingsleder for flyktningetjenesten i Midt-Gudbrandsdal Marte Brunæs Torgersen . Leila Øvreseth Denne uka var det duket for idéverksted på Dale-Gudbrandsgard på Hundorp. Arrangementer er en del av EU-finansierte forskningsprosjektet MATILDE, som handler om hvordan innvandring påvirker små distriktskommuner (med vekt på fjellregioner). 

Marte Brunæs Torgersen er avdelingsleder for Midt-Gudbrandsdal flyktningetjeneste. Hun håper på konkrete ideer til hvordan man skal integrere nye beboere i framtida. 

- Jeg håper også at det blir et positivt fokus framover på det med innvandring og integrering, og på hva de som kommer hit faktisk betyr for bygdene våre, sa Torgersen i forkant av det planlagte gruppearbeidet.

Begrensa arbeidsmarked

Torgersen påpekte at flyktningene opplever bygda som trygg. Det er lite kriminalitet og barna kan gå alene til skolen. Utfordringen i små distriktskommuner er jobb.

- For at flyktningene skal bli her, må de ha en jobb. Arbeidsmarkedet er gjerne begrensa og vi må se på hvordan vi kan kvalifisere flyktningene som kommer hit for de jobbene vi faktisk har.

Arbeidsmarkedet i distriktet er gjerne knyttet til jobber innen helsesektoren, transport- og anleggsbransjen, samt servicenæringen.

- Ellers tenker jeg at man i framtida også kan rekruttere til landbruket vårt. Det er heller ikke langt til Lillehammer og Otta. Det er jo en del som velger å bo her, men som pendler til jobb, både flyktninger og andre. 

Mange ideer kom på bordet under idéverkstedet på Dale-Gudbrandsgard. - Klikk for stort bildeMange ideer kom på bordet under idéverkstedet på Dale-Gudbrandsgard. Windy Kester Moe/Høgskolen i Innlandet

Fra Tyrkia til Sør-Fron

Aka Gunduz kom til Norge som flyktning fra Tyrkia for seks år siden. Han er gift og har tre barn, ett barn i barnehagen og to i barneskolen. Kona hans jobben innen helsevesenet og skal ta fagbrev som helsefagarbeider. På spørsmål om hvordan han opplevde å komme til Norge, et land med et annet klima og en annen kultur svarte han:

- Det var ikke så lett. Det var mange utfordringer, men vi hadde mange hyggelige og hjelpsomme mennesker rundt oss. Vi følte oss trygge og ønsket å lære oss språket, men dialekt er mitt mareritt, sa han og lo. 

- Vi bodde først ett år på asylmottak i Ulsteinvik. Nå trives vi godt i Sør-Fron. Det er vakker natur og lite kriminalitet her. Nesten alle kjenner hverandre. Vi liker å bo på landet, fortalte Gunduz under samtalen med Marte Brunæs Torgersen i starten av idéverkstedet. 

Han understreket viktigheten av å selv være aktiv for å bli integrert i samfunnet.

- Det er lett å bli kjent hvis man er litt aktiv. Vi har bodd her i fire år nå og har alltid møtt hyggelige og smilende folk i Gudbrandsdalen. Det viktigste er ikke bare å lære norsk, men å delta i frivillighet som dugnad. 

Er en del av samfunnet

Gunduz fortalte at han nå føler seg som en del av samfunnet og at det er kjempeviktig. 

- Innvandrere må ta initiativ. Vi har fått venner og barna våre har fått mange gode venner. De snakker dialekt.

På spørsmål om hva nordmenn kan gjøre for innvandrere for å lette integreringen svarte han:

- Innvandrere må få en sjanse til å bidra i samfunnet og noen må gi dem den sjansen, spesielt arbeidsmarkedet. Ellers at nordmenn viser empati og forståelse for innvandreres historie og bakgrunn.

- Det viktigste er at dette landet har åpnet dørene for oss, så vær aktiv og delta på frivillighet, oppfordret Gunduz som nå er styremedlem i Sør-Fron idrettslag.

- Jeg prøver å gjøre mitt beste og ønsker å bli boende i kommunen.

Stort engasjement og bra dynamikk

Det var to grunnleggende spørsmål som var utgangspunktet for idéverkstedet:

  • Hva kan bidra til å skape levedyktige og inkluderende lokalsamfunn i Midt-Gudbrandsdalen?
  • Hvordan kan samhandling på tvers bidra til å bedre inkludering av personer med innvandrerbakgrunn?

- Det var stort engasjement og bra dynamikk under gruppearbeidet. Gruppene var bredt sammensatt fra flere nivåer, som rådmann, varaordfører, tjeneste-/virksomhetsledere, lokalpolitikere, flyktningetjeneste, deltakere ved introduksjonsprogrammet, frivilligheten og lærere, sier integreringsrådgiver i sammfunnsavdelingen i Innlandet fylkeskommune, Signe-Lise Dahl i etterkant av arrangementet.

Mentorordning og velkomstkoordinator

Hun forteller videre at ideene som kom på bordet omhandlet blant annet ulike typer mentorordninger. 

- Det ble ytret ønske om mentorordninger som blir koblet opp mot både yrkesliv og fritid. Ellers kom det innspill på hvordan nybosatte kan få bistand til å ta førerkort.

Dahl forteller videre at andre ideer var nytenkning rundt samhandling mellom flyktningetjeneste/kommune og frivillighet, samt opprettelsen av en «velkomstkoordinator» for nyankomne i Midt-Gudbrandsdal.

Konkretisere foreslåtte tiltak

Veien videre er at Høgskolen i Innlandet tar kontakt med utvalgte deltagere på idéverkstedet for å konkretisere foreslåtte tiltak. 

- Arbeidet og ideene vil også bli diskutert og forankret i faglig forum i Midt-Gudbrandsdal, som består av kommunedirektører og Midt-Gudbrandsdal flyktningetjeneste, avslutter Dahl.

(Foto og videoredigering Windy Kester Moe/Høgskolen i Innlandet)

Hva er forskningsprosjektet MATILDE?

Idéverkstedene organiseres i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet MATILDE - Migration impact assessment to enhance integration and local development in European rural and mountain regions. MATILDE er et forskningsprosjekt som finansieres av EU, og som handler om hvordan innvandring påvirker små distriktskommuner.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med partnere i 11 europeiske land. I Norge deltar Østlandsforskning v/ Høgskolen i Innlandet som forskningspartner og Innlandet fylkeskommune deltar som lokal partner.

Tynset og Sør-Fron er valgt ut som casekommuner og deltar i gjennomføringen av lokale, deltakende casestudier høsten 2021. Kommunenes samspill med de øvrige kommunene i regionen vektlegges og casestudiene forankres derfor i Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdal som case regioner. 10.-11. november 2021 er det idéverksted på Tynset.

Flere saker:

Til toppen