Fire millioner til næringsutvikling i landbruket - Innlandet fylkeskommune

Fire millioner til næringsutvikling i landbruket

Søknadsfristen for regionale tilretteleggingsmidler i landbruket er 15. september.

Klikk for stort bilde Oppland fylkeskommune/Jørgen Skaug Ordningen skal styrke den regionale verdiskapingen i landbruket gjennom fellesprosjekter og satsinger. Vi ønsker prosjekter som bygger opp under økt produksjon i primærlandbruket, som gir økt optimisme og framtidstro og som legger til rette for landbruksbasert næringsutvikling.

Søknader innenfor disse områdene vil bli prioritert:

  • Innlandet som matregion nummer 1
  • prosjekter som bidrar til klimatilpasning og økt verdiskaping i primærlandbruket
  • prosjekter som tar i bruk ny teknologi i landbruket

Midlene er satt av gjennom jordbruksavtalen, men forvaltes av Innlandet fylkeskommune i nært samarbeid med organisasjonene i landbruket og Statsforvalteren. Rammene er fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og føringer i regionale strategier og prioriteringer.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på regionalforvaltning.no

Her kan du se tildelinger fra tidligere år

Til toppen