800 000 kroner til Innlandsfjøset - Innlandet fylkeskommune

800 000 kroner til Innlandsfjøset

Kunnskapsprosjekt om løsdriftsfjøs for små- og mellomstore storfebønder skal motvirke nedleggelser og fraflytting.

Kunnskapsprosjektet Innlandsfjøset skal hjelpe små- og mellomstore mjølkeprodusenter med å legge om til løsdrift. - Klikk for stort bildeKunnskapsprosjektet Innlandsfjøset skal hjelpe små- og mellomstore mjølkeprodusenter med å legge om til løsdrift. Storsteigen vgs Hovedutvalg for næring har bevilget 800 000 kroner til det andre året i det treårige prosjektet Innlandsfjøset i regi av Høgskolen i Innlandet. Tildelingen forutsetter at Innovasjon Norge bidrar med de resterende 400 000 kronene for å fullfinansiere prosjektet.

Kostbar omlegging for små besetninger

Siden årtusenskiftet har om lag 60 prosent av mjølkekyrne i Norge flyttet inn i nesten 3 000 moderne løsdriftsfjøs på grunn av løsdriftskravet eller av moderniseringshensyn. Innen 2034 må også de resterende 40 prosentene også over i løsdrift. Disse er imidlertid fordelt på nesten 5 000 båsfjøsbesetninger med 19 årskyr i gjennomsnitt. Til sammenligning er besetningsstørrelsen på de som allerede er flyttet over til løsdrift på 43 årskyr.

Som tallene antyder, kan det være utfordrende å bygge små, men lønnsomme løsdriftsfjøs for mjølkeproduksjon. Konsekvensen kan bli at mange heller velger å avslutte mjølkeproduksjonen framfor å legge om drifta.

De mindre besetningene utgjør bærebjelken i utkant-landbruket utenfor kornområdene. Derfor er de viktige i mange utkantkommuner for å opprettholde bosetting, sysselsetting og produksjons- og arealgrunnlaget i kommunen.

Lønnsomhet, motivasjon og bruk av tre

På grunn av en høy startkostnad ved bygging av mindre løsdriftsfjøs for mjølkeproduksjon (under 30 kyr) er det ofte krevende å få lønnsomhet i drifta for denne store gruppa med bønder. Prosjekt Innlandsfjøset skal derfor bygge opp en kunnskapsbase som kan løse følgende oppgaver:

 • Bygge lønnsomt/skape lønnsom driftsutvikling for mindre mjølkekubesetninger.
 • Motivere og formidle løsninger til aktuelle bønder, rådgivere og andre aktører.

Prosjektet skal spesielt søke å finne løsninger med utstrakt bruk av tre, siden dette materialet kan gi en ekstra konkurransefordel (klima og potensielt på pris), og gi «et nytt bein å stå på» for regional og nasjonal trelastbransje. Dette vil også utløse ekstra investeringsmidler til bonden fra Innovasjon Norge.

Pilotkommuner fra Innlandet

Satsingen på Innlandsfjøset vil ha nasjonal interesse, men skal ta utgangspunkt i åtte utvalgte pilotkommuner i Innlandet:

 • Trysil
 • Engerdal
 • Sør-Aurdal
 • Nord-Aurdal
 • Vestre Slidre
 • Austre Slidre
 • Etnedal
 • Vang

Her kan du lese mer om Innlandsfjøset.

Til toppen