3,2 millioner til reiselivet i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

3,2 millioner til reiselivet i Innlandet

Fem regionale reiselivsselskap har fått tilskudd gjennom støtteordningen for destinasjonsselskap.

Hovedutvalg for næring har tildelt over 3,2 millioner kroner i støtte til fem destinasjonsselskaper i Innlandet. - Klikk for stort bildeHovedutvalg for næring har tildelt over 3,2 millioner kroner i støtte til fem destinasjonsselskaper i Innlandet. Johan Wildhagen Visit Lillehammer, Visit Valdres, Destinasjon Trysil, Destinasjon Femund Engerdal og Hamarregionen Reiseliv og Utvikling ble onsdag tildelt støtte på til sammen 3 225 000 kroner av Hovedutvalg for næring.

Fordelingen av midlene er gjort ut fra disse kriteriene:

  • om søknadene innfrir tiltakene i utlysningsteksten
  • antall ansatte
  • antall medlemmer
  • økonomi i selskapet
  • antall kommuner
  • antall fritidsboliger

Destinasjonsselskapene ivaretar en felles funksjon for fylke, kommune, lokalbefolkning, deltidsinnbyggere og besøkende. Et eksempel er regionale nettsider som skal inneholde en totaloversikt over det som skjer i regionen, aktiviteter, bespisning og overnattingsmuligheter. Informasjonen på disse sidene blir automatisk overført til Visit Norway og andre kampanjesider.

Slik er støtten fordelt

Alle destinasjonsselskapene har søkt og fått støtte til å løse oppgaver definert i «støtteordning for destinasjonsselskap»:

Støtte til destinasjonsselskaper
Destinasjonsselskap Beløp
Visit Lillehammer 850 000 kroner
Visit Valdres 575 000 kroner
Destinasjon Trysil og Destinasjon Femund Engerdal 850 000 kroner
Hamarregionen Reiseliv og Utvikling 550 000 kroner

Det er satt av totalt fire millioner kroner til støtteordningen for destinasjonsselskap i 2021, som skal fordeles på åtte regionale aktører.

Slår sammen destinasjonsselskap

I tillegg har Hamarregionen Reiseliv og Utvikling fått 400 000 kroner til å gjennomføre en sammenslåing med Visit Innlandet. Også Visit Elverum-Regionen er involvert i dette arbeidet, og har en egen intensjonsavtale med Visit Innlandet.

Formålet med sammenslåingen er å få en felles organisasjon, strategi, markedsføring og reisemålsutvikling for området fra Ringerike via Hadeland, Mjøsregionen til Elverumsregionen. Endelig organisasjonskart og navn vil bli avklart i løpet av prosessen, og oppstart i det nye sammenslåtte selskapet er 1. januar 2022.

Til toppen